ESG-revolutie in vastgoedbeheer

0

Samenwerken voor duurzaamheid en de cruciale rol van beheerders.

Deze blog werd geschreven door Thom Kepel, technisch manager en BREEAM In-Use expert en Iris Kampers, ESG adviseur bij Savills in Nederland.

Nu het landschap van de vastgoedsector is veranderd als gevolg van de coronapandemie, COP26, de hoge energieprijzen en de groeiende focus op ESG-doelen, is het goed om eens te belichten wat dit betekent voor vastgoedbeheerders. Hoe kunnen zij de veranderende vraag van eigenaren en gebruikers voor blijven?

Met name voor kantoren is er een fundamentele verschuiving opgetreden in werkpatronen en de manier waarop gebouwen worden gebruikt, wat op zijn beurt heeft geleid tot een verandering in de manier waarop het beheer van het vastgoed wordt benaderd. Hybride werken, de strijd om talent en meer faciliteiten en voorzieningen, waaronder douches en fietsenstallingen, zijn allemaal factoren waarmee nu rekening wordt gehouden bij het algehele beheer van onroerend goed. Maar wat misschien wel het grootste aandachtspunt is, is de race om ‘Net Zero’ te worden.

Het in opdracht van een eigenaar behalen van een BREEAM of een WELL certificaat, en het verbeteren van het Energie Prestatie Certificaat (EPC-score, BENG) spelen allemaal een rol bij het creëren van een duurzaam gebouw. Echter zegt een certificaat weinig over de werkelijke prestaties van het gebouw en kunnen deze duurzame gebouwen in de praktijk vaak toch een hoge voetafdruk hebben.
Het komt geregeld voor dat de vastgoedmanager een discussie heeft met de eigenaar of gebruiker omdat deze niet begrijpt waarom de voetafdruk toch hoger uitvalt dan wat je zou verwachten van de – op papier – duurzame locatie.

Natuurlijk is het energieverbruik afhankelijk van de unieke kenmerken van een gebouw, zoals de schil of de installaties maar, misschien nog wel belangrijker, ook de manier waarop de gebruiker met het gehuurde omgaat. Als goede huurder is het ook een verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat bijvoorbeeld de verlichting niet onnodig aan staat of dat eisen met betrekking tot het comfort ook aansluiten op de klimaatdoelstellingen die we gezamenlijk moeten behalen.

Steeds vaker bestaat het werk van de Vastgoedbeheerder uit monitoren en het analyseren van de energie data om te bepalen hoe gebouw ten opzichte van ‘Net Zero’- of Paris Proof Roadmap scoort, bijvoorbeeld met het gebruik van de CRREM-tool of de WEii-score. Op basis van deze data wordt overlegd met de eigenaar en de gebruiker om energieverspilling tegen te gaan.

We moeten dus samenwerken om de ESG-scores te maximaliseren met een aanpak die zich richt op het delen van gegevens en het creëren van groene huurovereenkomsten (green leases) die zowel de eigenaren als de gebruikers ondersteunen in het behalen van hun doelen. Dit zal op zijn beurt zorgen voor meer transparantie en goed vastgelegde afspraken om samen op te trekken. Als er een gezamenlijk doel wordt gesteld, dat past bij zowel de eigenaar als de gebruiker, is de kans groter dat een duurzaam gebouw daadwerkelijk duurzaam wordt gebruikt en dat ESG-doelstellingen worden behaald.

Deze samenwerking wordt in toenemende mate gefaciliteerd door de juiste beheerder. Ontzorgen is nu het actief handelen om de CO2 voetafdruk laag te houden, sociale doelstellingen te halen en een balans te vinden tussen het doorvoeren van verbeteringen en de kosten die daarmee gepaard gaan. De beheerder kan als geen ander de verschillende belangen bij elkaar brengen, en tijdig signaleren als een gebouw niet energie-efficiënt gebruikt wordt.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?