WDP presenteert halfjaarcijfers 2023 – WDP realiseert 144,4 miljoen euro winst over H1 2023 (+26%)

0

Specialist in logistiek vastgoed WDP presenteert halfjaarcijfers 2023.
WDP realiseert 144,4 miljoen euro winst over H1 2023, een stijging met 26% ten opzichte van H1 2022.

• Sterke winstgroei: de EPRA-winst per aandeel bedraagt 0,71 euro over H1 2023, een stijging met 14% jaar-op-jaar.
• Rendabele investeringen binnen het groeiplan 2022-25: in de eerste jaarhelft van 2023 werd een investeringsvolume van circa 125 miljoen euro geïdentificeerd aan hogere rendementen in functie van de toegenomen cost of capital.
• Toekomstbestendige positionering in volatiele macro-omgeving: robuuste balans, sterke liquiditeitspositie en gediversifieerde vastgoedportefeuille die cruciaal is voor de supply chain, met inflatiebestendig cashflow profiel.
• Guidance 2023: WDP verwacht een EPRA-winst van 1,40 euro per aandeel, een stijging met +12% tegenover 1,25 euro per aandeel in 2022.

H1 2023 in het kort:

• EPRA-winst: 144,4 miljoen euro over H1 2023, een stijging met 26% jaar-op-jaar (114,6 miljoen euro in 2022). De EPRA-winst per aandeel over H1 2023 bedraagt 0,71 euro, een stijging met 14% (0,62 euro in 2022), inclusief toename van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen met 10% door de versterking van het kapitaal in 2022. Dit is hoofdzakelijk gedreven door de combinatie van externe groei via voorverhuurde nieuwbouwprojecten/acquisities en organische groei (+6,1%) via de indexatie van de huurcontracten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eenmalige positieve impact op de EPRA-winst ten belope van 9 miljoen euro (0,04 euro per aandeel) in H1 2023 en 2 miljoen euro (0,01 euro per aandeel) in H2 2023, gerelateerd aan het FBI-statuut(1).
• Bezettingsgraad en directe vastgoedmarkt: met 98,6% op 30 juni 2023 blijft de bezettingsgraad zeer hoog (99,1% per 31 december 2022), mede dankzij een aanhoudend gezonde marktdynamiek en binnen een context van opwaartse druk op de markthuren. Bovendien werd in de eerste jaarhelft van 2023 circa 310.000 m2 aan voorverhuurde nieuwbouwprojecten opgeleverd.
• Portefeuille: herwaardering van -141,7 miljoen euro (Q2 2023: -54,7 miljoen euro) of -2,2% over H1 2023, voornamelijk als gevolg van een opwaartse yield shift in de bestaande portefeuille met +27 bps en deels gecompenseerd door de toename van de geschatte markthuurwaarden met 3,5%. De portefeuille is gewaardeerd aan 5,2% EPRA Net Initial Yield.
• Balans: loan-to-value op 30 juni 2023 van 38,3% tegenover 35,4% per 31 december 2022, gedreven door de betaling van het dividend, alsook door de herwaardering van de portefeuille. De net debt / EBITDA (adj.) blijft sterk met 7,3x. WDP kan blijvend rekenen op een robuuste en liquide balans (~1,5 miljard euro aan onbenutte kredietlijnen) en beschikt daardoor over voldoende capaciteit om in te spelen op investeringsopportuniteiten. Bovendien is WDP goed bestand tegen verdere renteschommelingen met schulden die volledig zijn ingedekt.
• Groeiplan 2022-25: in de eerste jaarhelft van 2023 werd een investeringsvolume van circa 125 miljoen euro geïdentificeerd (Q2 2023: 70 miljoen euro), bestaande uit nieuwe projecten en een acquisitie (95 miljoen euro aan een yield van 7,2%) en investeringen in energie (30 miljoen euro aan een IRR van 8%). Rekening houdende met de fors toegenomen cost of capital, gaat WDP immers sinds 2023 selectiever om met nieuwe opportuniteiten in combinatie met hogere rendementen. WDP verwacht voor het totaal van de vandaag in uitvoering zijnde projecten (425 miljoen euro) een yield van 6,4%.
WDP blijft gefocust op de doelstelling van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025 en beoogt dit te realiseren door versterkte focus op rendabiliteit van nieuwe projecten, organische groei (hoofdzakelijk via huurindexatie) en energieprojecten, dit met behoud van een solide financiële balans.
• Vooruitzichten 2023: verwachte EPRA-winst per aandeel voor 2023 van 1,40 euro, een stijging met +12% jaar-op-jaar. Op basis van deze vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,12 euro (voorheen 1,08 euro) bruto vooropgesteld voor 2023 (uitbetaalbaar in 2024), op basis van een vergelijkbare stijging en een lage uitkeringsgraad van 80%. Noteer dat de guidance recent werd verhoogd naar aanleiding van de evolutie inzake het FBI-statuut (1).
Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige kennis en situatie en behoudens onvoorziene omstandigheden binnen de context van de evolutie van externe factoren zoals een verzwakkende macro-economische outlook, hoge marktvolatiliteit en een sterk gestegen cost of capital.

(1) Gedreven door de terugname van provisies. Zie persbericht van 3 juli 2023 en 1.5 Belastingen in hoofdstuk 4. Financiële resultaten.

Het volledige halfjaarverslag is hier online beschikbaar.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?