Funda Index tweede kwartaal 2023 | Positief koopvertrouwen bevestigd door toename concurrentie op woningmarkt

0

Funda, het platform waar woningzoekend Nederland het grootste aanbod woningen vindt, maakt elk kwartaal inzichtelijk hoe bezoekers de woningmarkt ervaren.

In het tweede kwartaal van 2023 liet het koopvertrouwen, voor het zevende kwartaal op rij, een stijging zien. De koopintentie liet, na een eenmalige stijging in het vorige kwartaal, in het tweede kwartaal van 2023 een daling zien. Ondanks dat de koopintentie, met als trendbreuk het vorige kwartaal, sinds begin 2022 een daling laat zien, zien we de concurrentie op de woningmarkt toenemen.

Concurrentie op de woningmarkt
De concurrentie wordt gemeten aan de hand van het gemiddelde aantal contactmomenten met makelaars per woning via funda. Na een daling van het aantal contactmomenten in geheel 2022, wordt in de eerste 2 kwartalen van 2023 een stijging waargenomen.

Het gemiddelde aantal aanvragen voor informatie en bezichtigingen per woning nam toe van 11 in het voorgaande kwartaal naar 13 in het tweede kwartaal van 2023. Dit is ook terug te zien in de gepubliceerde transactiecijfers van de NVM. Met een stijging van 20% ten opzichte van het vorige kwartaal, zijn meer consumenten geslaagd in het vinden van een passende woning.

De toename van het aantal contactmomenten per woning is met name zichtbaar in het prijssegment 300.000 – 400.000 euro. De belangstelling voor het midden en hoge segment neemt wat af. Dit wordt onder andere gedreven door de gestegen rente, dit maakt deze woningen voor een kleinere groep consumenten financieel haalbaar.

Uitstellers zinspelen op daling huizenprijzen
Na een eenmalige stijging van de koopintentie in het voorgaande kwartaal, zien we in het tweede kwartaal van 2023 de intentie om binnen drie maanden een huis te kopen, afnemen.

Van de groep respondenten die aangeeft nog even af te wachten, geeft 53% als reden aan dat ze rekening houden met een daling van de huizenprijzen. 32% van deze uitstellers verwacht dat de huizenprijzen met meer dan 5% zullen dalen.

Van de starters geeft 48% aan dat de hogere kosten van levensonderhoud meespelen in hun afweging om het kopen van een huis uit te stellen.

Belangrijkste indicaties per index
Vertrouwen: het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers laat, na een duidelijke toename in de afgelopen anderhalf jaar, dit kwartaal een afvlakking zien. Het koopvertrouwen laat een stijging van 0,4 procentpunt zien ten opzichte van het vorige kwartaal en een stijging van 24 procentpunt ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022.

Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor verkoop neemt met 1,7 procentpunt toe ten opzichte van het vorige kwartaal. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2022 neemt het verkoopvertrouwen met 20,8 procentpunt af.

Intentie: De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te kopen ligt 2,0 procentpunt lager dan vorig kwartaal en 4,2 procentpunt hoger dan het tweede kwartaal van 2022. De intentie om binnen nu en drie maanden een huis te verkopen neemt met 9,3 procentpunt af ten opzichte van vorig kwartaal en ligt 7,4 procentpunt lager dan in het tweede kwartaal van 2022.

Gedrag: De gedragsindex laat na een opleving in het voorgaande kwartaal een daling van 1,8 procentpunt zien in het tweede kwartaal van 2023. Ondanks dat de concurrentie per woning toeneemt, daalt het absolute aantal individuele consumenten dat contact opneemt met de makelaar voor een woning.

Deze ogenschijnlijke tegenstelling wordt veroorzaakt door een grotere belangstelling voor woningen uit het lagere prijssegment. In het lagere prijssegment betekent dit dat een consument zich relatief op veel woningen oriënteert. De totale vraag over alle prijssegmenten heen neemt af doordat er veel minder interesse is voor het midden en het hoge segment.

Vooruitzichten
Voor de komende maanden verwachten respondenten dat de woningmarkt aantrekkelijker wordt voor kopers. De groep die verwacht dat de markt over zes maanden gunstig is om te kopen, is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgekomen op 30%, versus het huidige koopvertrouwen van 20%. Aan de verkoopkant is het vertrouwen over zes maanden een stuk lager. Het huidige verkoopvertrouwen ligt op 41%, kijkend naar de toekomst denkt slechts 29% van de respondenten dat het over zes maanden een goede tijd is om te verkopen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?