Savills: Datacenters moeten nieuw talent aantrekken om de groei van de sector bij te kunnen benen

0

Volgens het laatste onderzoek van Savills heeft de datacenterindustrie in Europa te maken met een enorm tekort aan arbeidskrachten en talent. Dit tekort zet een rem op de benodigde groei van de sector, de Europese bandbreedte zal naar verwachting jaarlijks met een derde groeien tot aan 2029. Zowel de exploitatie van bestaande datacenters als nieuwe ontwikkelingen komen door personeelsschaarste in gevaar.

Meerdere factoren dragen bij aan het tekort: de opleidingen sluiten niet goed aan bij het werkveld, waardoor er te weinig gekwalificeerd talent beschikbaar komt. Daarnaast staat een groot aantal werknemers op het punt de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken, de zogenaamde ‘zilveren tsunami’. Uit een enquête blijkt slechts 13% van werknemers onder de 44 te zijn. Tot slot zijn de perifere locaties van datacenters minder aantrekkelijke werkplekken.

Scott Newcombe, EMEA Head of Data Centre Advisory bij Savills, zegt: “Een gebrek aan beschikbaar talent zou de huurgroei onder druk kunnen zetten door de verwachte toename in dataverbruik, gecombineerd met een gebrek aan aanbod. Datacentergebruikers worden geconfronteerd met stijgende kosten bij het aantrekken en behouden van talent, wat een negatieve invloed kan hebben op de winstmarges. Verhuurders zullen vooral te maken krijgen met hogere ontwikkelingskosten als gevolg van hogere arbeidskosten in de bouw.”

Bram de Rijk, European Research Associate bij Savills, zegt: “De meer volwassen FLAP-D markten (Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs, Dublin) zullen het sterkst groeien, gedreven door de aanwezigheid van bestaand talent en talent producerende instellingen.

Juist op de plekken waar de huidige capaciteit van datacenters achterblijft, wordt de sterkste groei verwacht. In Italië, Spanje en de meeste Scandinavische landen kan de verwachte groei echter niet gefaciliteerd worden, het aantal beschikbare datacenterprofessionals blijft achter en relatief weinig universiteiten leveren talent af.

Volgens Savills kan de sector de komende jaren wellicht nieuwe werknemers uit vrijgekomen en onaangeroerde talentpools halen door de kloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen, te investeren in reclame, campagne te voeren op universiteiten, recent ontslagen tech-werknemers aan te boren en door automatisering en AI te implementeren.

Ga voor het volledige rapport naar: https://www.savills.co.uk/research_articles/229130/115674-0

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?