Benoeming directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

0

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen wordt directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 12 juni 2023.

Marjolein Jansen is sinds september 2022 programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij lid van de raad van bestuur van het Kadaster en vervulde ze diverse functies, waaronder vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is zij werkzaam geweest bij een provincie en gemeente.

Marjolein Jansen studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde bij het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?