WDP realiseert EPRA-winst van 62,7 miljoen euro (+18%) over Q1 2023

0

Specialist in logistiek vastgoed presenteert resultaten Q1 2023.

• EPRA-winst per aandeel van 0,31 euro, een stijging met +7% met inbegrip van 10% meer uitstaande aandelen door versterking van het kapitaal in 2022.
• In het eerste kwartaal van 2023 werd een pakket van circa 55 miljoen euro aan nieuwe investeringen geïdentificeerd, met name zowel nieuwe projecten als investeringen in energie.
• Robuuste balans, sterke liquiditeitspositie en gediversifieerde vastgoedportefeuille met inflatiebestendig cashflowprofiel (huurinkomsten geïndexeerd aan inflatie en schulden volledig ingedekt op lange termijn).
• Voor 2023 bevestigt WDP de verwachting van een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro, een stijging met +8% jaar-op-jaar tegenover 1,25 euro per aandeel in 2022.

Samenvatting
• EPRA-winst: 62,7 miljoen euro over Q1 2023, met name een stijging met 18% in vergelijking met dezelfde periode in 2022 (53,0 miljoen euro). De EPRA-winst per aandeel over Q1 2023 bedraagt 0,31 euro, een stijging met 7% tegenover 0,29 euro in 2022 (met inbegrip van een stijging van het gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen met 10%, gerelateerd aan de versterking van het kapitaal in 2022). Dit is hoofdzakelijk gedreven door de combinatie van externe groei via voorverhuurde nieuwbouwprojecten en acquisities en organische groei via de indexatie van de huurcontracten.
• Bezettingsgraad en vastgoedmarkt: met 98,5% op 31 maart 2023 blijft de bezettingsgraad van de portefeuille zeer hoog (99,1% per 31 december 2022 en stabiel tegenover Q1 2022), mede dankzij een aanhoudend gezonde marktdynamiek en binnen een context van opwaartse druk op de markthuren. Bovendien werd in het eerste kwartaal van 2023 circa 200.000 m2 aan voorverhuurde nieuwbouwprojecten succesvol opgeleverd met een yield on cost van 6,5%.
• Portefeuille: herwaardering van -87,0 miljoen euro of -1,3%, voornamelijk als gevolg van een beperkte opwaartse yield shift in de bestaande portefeuille van +15bps, deels gecompenseerd door de toename van de geschatte markthuurwaarden (+1,6% kwartaal-op-kwartaal). Momenteel staat de portefeuille gewaardeerd aan een EPRA NIY van 5,1% (+10bps op kwartaalbasis).
• Robuuste balans: op 31 maart 2023 bedraagt de loan-to-value 36,2% en de net debt / EBITDA (adjusted) 7,0x, tegenover respectievelijk 35,4% en 7,1x op 31 december 2022. WDP kan blijvend rekenen op een robuuste en liquide balans (ruim 1,6 miljard euro aan onbenutte kredietlijnen) en beschikt daardoor over voldoende capaciteit om in te spelen op investeringsopportuniteiten. Bovendien is WDP goed bestand tegen verdere renteschommelingen met schulden die volledig zijn ingedekt.
• Groeiplan 2022-25: gedurende het eerste kwartaal van 2023 kon een investeringsvolume van 55 miljoen euro worden geïdentificeerd, bestaande uit zowel nieuwe projecten (25 miljoen euro) als investeringen in energie (30 miljoen euro). WDP blijft gefocust op de langetermijn winstdoelstelling van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025. De vennootschap richt zich ook in een meer uitdagende omgeving op waardecreatie voor zijn aandeelhouders via groei in de EPRA-winst per aandeel, door versterkte focus op rendabiliteit, organische groei (hoofdzakelijk via huurindexatie) en energieprojecten, dit met behoud van een solide financiële positie.
• Vooruitzichten 2023: bevestiging van de verwachte EPRA-winst van 1,35 euro per aandeel (een stijging met +8% tegenover 1,25 euro per aandeel in 2022). Op basis van deze vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,08 euro bruto vooropgesteld voor 2023 (uitbetaalbaar in 2024), op basis van een vergelijkbare stijging. Deze vooruitzichten voor 2023 en de doelstellingen binnen het groeiplan 2022-25 zijn gebaseerd op de huidige kennis en situatie en behoudens onvoorziene omstandigheden binnen de context van de evolutie van externe factoren zoals een verzwakkende macro-economische outlook, hoge marktvolatiliteit en een sterk gestegen cost of capital.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?