Savills: met wetgevingsdeadlines in zicht loopt Europa risico op incourant vastgoed

0

Volgens berekeningen van Savills heeft 74% van de kantoren in het Verenigd Koninkrijk niet het vereiste EPC-label B heeft. In Nederland heeft 10% niet het vereiste EPC-label C en heeft 30% überhaupt nog geen label registratie. Gelet op de regulering en handhaving, in Nederland vastgelegd in het Bouwbesluit van 2012, vormt dit een bedreiging voor de waardeontwikkeling.

Recent onderzoek van Savills toont aan dat de financiële waarde van Europese vastgoedportefeuilles bedreigd wordt door de vergrote kans op incourant vastgoed. Onder ‘incourant vastgoed’ vallen alle objecten die in de toekomst niet aan de normen voor energiezuinigheid of de verwachtingen van de markt voldoen, met voortijdige veroudering als aannemelijk gevolg. Volgens de internationale vastgoedadviseur zullen beleggers dit verouderde vastgoed en de bijbehorende boetes voor het niet voldoen aan de strengere wetgeving willen vermijden. Daarbij daalt de waarde van het vastgoed als het niet voldoet aan bedrijfsveiligheids-, beleggings- en wetgevingsnormen.

Het Décret Tertiaire in Frankrijk is een bindend voorschrift inzake energiebesparing in bestaande tertiaire gebouwen, waarbij het doel voor 2030 minimaal 40% is. Dit loopt op naar 50% in 2040 en 60% in 2050. Hoewel in Frankrijk slechts 9% van de totale steekproef van 20.125 kantoren het vereiste EU-EPC-label E in 2030 mogelijk niet haalt, moet een groter deel van de kantoorgebouwen energiezuiniger worden gemaakt om de beoogde energiebesparing van 40% tegen die tijd mogelijk te maken. In Italië en Ierland loopt respectievelijk 32% en 23% van de gebouwen waarvan de EPC-score bekend is het risico op veroudering tegen 2030, wat kansen schept voor beleggers die op zoek zijn naar toegevoegde waarde.

Marc van Niekerken, Head of Building & Project Consultancy bij Savills in Nederland, licht toe: ”Gegevens van MSCI laten zien dat de uitgaven voor verbetering van kantoren in Europa gedaald zijn tot slechts 0,8% van de netto vermogenswaarde, een van de laagste percentages sinds de nasleep van de kredietcrisis. Het gaat dan vaak om het vervangen van de bestaande oudere verlichting en inregelen van luchtbehandelingssystemen en andere relatief eenvoudige maatregelen om de EPC-score van een gebouw op te waarderen. De vermogenswaarde loopt risico als vastgoed niet langer aan de wetgeving voldoet. Door meer uit te geven aan de verbetering van een gebouw kunnen beleggers het toekomstbestendig maken.”

Iris Kampers, ESG Adviseur bij Savills in Nederland, zegt: ”Zowel uit wetgevings- als marktperspectief is het verstandig om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken door erin te herinvesteren en niet het risico te lopen om achterop te raken op weg naar 2030. Ook valt het niet uit te sluiten dat wetgevers de eisen omwille van de wereldwijde koolstofuitstootbeperkingen al eerder verscherpen. Het zal een uitdaging worden om het benodigde kapitaal vrij te maken, omdat de vraag naar dit soort investeringen toeneemt en de voorwaarden voor duurzaamheidsfinanciering worden verscherpt.

In de woorden van Ellen Waals, Head of Agency bij Savills: ”Naast de strengere wetgeving die in heel Europa van kracht wordt, staan beleggers ook onder druk van gebruikers die hun gebouwen graag ESG-compliant willen hebben en die extra willen betalen om op dit gebied het beste te scoren. Het behouden van een positief imago en het aantrekken van toptalenten zijn beide onderdeel van de ESG-strategie van bedrijven.”

Lees hier het rapport.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?