Savills over Q3 2022: kantelpunt voor de Nederlandse kantoorgebruikersmarkt

0

In lijn met het veerkrachtige herstel van de Nederlandse economie, nam de vraag naar commercieel vastgoed eind 2021 tot begin dit jaar zeer sterk toe. Dit vertaalde zich naar fors stijgende opnamecijfers in die periode. Door de toegenomen macro-economische onzekerheden is er in de laatste twee kwartalen echter weer een daling van het opnamevolume waarneembaar. Als gevolg is het totale opnamevolume van commercieel vastgoed in de eerste drie kwartalen van 2022 7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in het jaar daarvoor.

Dit geldt voor de kantorenmarkt in het bijzonder. Door deze toegenomen economische onzekerheden, is het ondernemersvertrouwen immers sterk afgenomen. Het opnamevolume van kantoren is afgenomen in lijn met ondernemersvertrouwen. Dit zorgt voor een meer afwachtende houding van kantoorgebruikers. Daar komt bij dat de nieuwe rol van het kantoor zich nog aan het uitkristalliseren is.

Figuur: Opnamevolume kantoren afgenomen in lijn met ondernemersvertrouwen

Bron: Savills Data, Intelligence & Strategy

Door de huidige marktontwikkelingen tekent zich steeds sterker een tweedeling af in de gebruikersmarkt. Veel kantoorgebruikers willen gevestigd zijn in een duurzaam pand op een goed bereikbare prime locatie. De vraag naar dit type hoogwaardige kantoorruimte blijft daarom onverminderd groot, terwijl er tegelijkertijd een tekort aan is. Dit heeft ertoe geleid dat tophuren dit kwartaal verder zijn gestegen naar 520 euro per m² per jaar (Amsterdam Zuidas); een stijging van ruim 15% ten opzichte van 2021Q3.

Marc van Niekerken, Head of Building & Project Consultancy bij Savills in Nederland: “Door de veranderende rol van het kantoor waar kwaliteit en duurzaamheid van kantoren steeds meer voorop komen te staan, hebben verouderde kantoorgebouwen op secundaire locaties aan aantrekkingskracht ingeboet. Dit effect zal nog meer worden versterkt als verduurzamingswerkzaamheden uitblijven. Lange levertijden van bouwmaterialen en personeelstekorten zorgen ervoor dat de doorlooptijden van projecten fors zijn toegenomen. De bouwkosten zijn bovendien nog altijd hoog: volgens cijfers van Bouwkostencompas waren de totale bouwkosten in oktober 2022 8,7% hoger dan in oktober vorig jaar. Aangezien verduurzamingskosten redelijk uniform zijn per geografische locatie, is het vooral op secundaire locaties – waar huurinkomsten relatief laag zijn – minder winstgevend om te verduurzamen. Dit terwijl voor dit type product verduurzaming juist hard nodig is om concurrerend te kunnen blijven.”

Lees het volledige rapport hier.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?