Proptech-adoptie kantoorgebruikers: laat kortetermijnwinsten op energiekosten de langetermijnwinsten niet overschaduwen

0

Door Ellen Waals (Head of Agency), Abe Jongbloed (Head of Property Management) en Iris Kampers (ESG Adviseur) van vastgoedadviseur Savills.

Duurzaamheid is inmiddels in elk facet van de gebouwde omgeving doorgedrongen. De afgelopen jaren is er een combinatie van toenemende regelgeving en ambitieuze mission statements rondom CO₂-uitstoot geweest, die samen de vraag naar nieuwe oplossingen stimuleren. Onlangs heeft de piek in energiekosten in de kantorenmarkt geleid tot een nieuwe focus op gebouwexploitatie vanuit zowel verhuurders als gebruikers, die als oplossing voor de energiekosten hun heil zoeken in technologie. Hoewel er ook rekening moet worden gehouden met de eigen ecologische voetafdruk en energie-inkoop, zien gebruikers (en eigenaren) proptech in de eerste plaats als een manier om volledig inzicht te krijgen in de meting van het energieverbruik, om vervolgens de verstrekte gegevens te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen om het verbruik te verminderen. De SMART monitoring wordt op deze manier ingezet om te voldoen aan CO₂ ladders en Governance.

Hoewel de energiecrisis de acceptatie van proptech voor energiemonitoring de afgelopen maanden extra urgentie heeft gegeven, gaat het hier op een uitzonderlijke situatie die (hopelijk) wel op korte termijn zal normaliseren. Op de langere termijn is de ambitie op zowel het vlak van corporate governance- als regelgeving het bereiken van net-zero en het verminderen van de negatieve impact op het milieu. Dit gaat over meer dan alleen energieverbruik. Er is dan ook een veel duurzamere rol voor proptech weggelegd binnen het grotere geheel van het ‘vergroenen’ van commercieel onroerend goed. De druk op het verzamelen van gegevens voor rapportageverplichtingen wordt ook steeds groter. Tegelijkertijd geven bedrijven aan meer druk te ervaren vanuit potentiële werknemers rondom ESG-ambities.

Kantoorgebruikers doen er daarom goed aan om zich niet blind te staren op de huidige energierekeningen, maar hun ogen open te houden voor de grotere voordelen die proptech kan bieden. Niet alleen voor de uitdagingen van vandaag, maar ook om een bijdrage te leveren aan verduurzaming op lange termijn. Dit staat nog los van andere voordelen van technologie in de gebouwde omgeving, zoals het beter inspelen op de veranderende kantoorbehoeften van verhuurders en gebruikers die na Corona zijn ontstaan. Zo zijn er bijvoorbeeld tools om de ruimtebehoefte beter in te kunnen schatten.

Er is aanzienlijke ruimte voor verbetering voor de adoptie van proptech-oplossingen, aangezien veel bedrijven pas onlangs zijn begonnen met het aanpakken van CO₂-reductie. Volgens Deloitte heeft momenteel minder dan negen procent van het commercieel vastgoed digitale technologie of proptech geadopteerd dat als ‘slim’ kan worden beschouwd. Hoewel het gebruik de afgelopen maanden mogelijk is gestegen, moet dat nog tot uiting komen in de cijfers. Het volume aan kantoorruimte dat nog steeds als ‘dom’ kan worden beschouwd, is daarom enorm. Er lijkt nog een beetje een kloof te zijn tussen bedrijven die proptech ontwikkelen en steeds slimmere “gadgets” op de markt brengen, en de traditionele vastgoedmarkt die nog bezig is om überhaupt slimme meters te implementeren in hun gebouwen.

De technologische vooruitgang van de afgelopen jaren stelt zowel eigenaren als gebruikers in staat om effectievere strategieën te implementeren om de impact op het milieu te verminderen, het welzijn te verbeteren en de bedrijfskosten te verlagen. Ten eerste door gebruik te maken van Internet of Things (IoT), zoals sensoren en automatiseringstools om tot op de minuut actuele gebruiksgegevens te verstrekken over ventilatie, verlichting, nutsvoorzieningen, ruimtelijke intelligentie, beveiliging en bezettingsniveaus. Maar data wordt pas waardevol als je er iets mee doet. De tweede stap is daarom databeheer: de output van elk apparaat, systeem of sensor effectief beheren. Bij voorkeur gebeurt dit via één enkel softwareprogramma om de data te visualiseren en uitgebreid inzicht te bieden in het algehele gebruik en de efficiëntie van individuele kantoorruimtes, het bredere gebouw en – in sommige gevallen – een volledige portefeuille. Vervolgens kunnen deze data gebruikt worden om kansen te identificeren om de prestaties en efficiëntie van het kantoor te verbeteren.

Aangezien de investeringen in de proptech-industrie exponentieel zijn gegroeid (van minder dan $ 1 miljard aan durfkapitaalinvesteringen in 2013 tot meer dan $ 22 miljard in 2021, volgens Pitchbook-gegevens), kunnen we verdere technologische ontwikkelingen verwachten die huurders en verhuurders helpen bij de uitdagingen waar zij voor staan; nu en in de toekomst. De data van automatiserings- en energiebeheersystemen is goud waard, evenals inzicht en forecasts met betrekking tot de bezettingsgraad. De duiding van die data kan ingezet worden om een duurzame en productieve werkomgeving te creëren, waarbij een strategische benadering vereist is om niet achter te raken op de concurrentie. Kortetermijnwinst behalen met behulp van proptech is mooi, maar niet genoeg voor een sterke concurrentiepositie op lange termijn.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?