Savills verwacht dat investeringen in Europese zorgwoningen toe zullen nemen, gezien de anticyclische fundamenten

0

Volgens het nieuwste onderzoeksrapport van vastgoedadviseur Savills over seniorenhuisvesting in Europa en het Verenigd Koninkrijk, zijn de investeringen in de Europese markt voor zorgvastgoed, en zorgwoningen in het bijzonder, de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. In 2021 werd een record investeringsvolume van € 5,7 miljard bereikt, vergeleken met het gemiddelde van € 2,4 miljard per jaar in het afgelopen decennium.

Savills merkt op dat het buitelands kapitaal de overhand heeft in het investeringsvolume. Internationale beleggers trachten hiermee hun portefeuilles te diversifiëren en te profiteren van een sterk rendementspotentieel. De gemiddelde Europese prime (net) yield lag met 4,43% in het tweede kwartaal van dit jaar een stuk hoger dan dat van reguliere woningbeleggingen.

De investeringen in de zeven belangrijkste Europese markten voor zorgwoningen (Duitsland, VK, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en België) zullen naar verwachting blijven toenemen, aangezien grote zorgaanbieders zoals Korian en Orpea een pan-Europese focus gaan aannemen. Onderzoek van Savills toont aan dat Duitsland de meest liquide markt in Europa is, met meer dan € 5 miljard aan transacties sinds 2020. Het VK staat op de tweede plaats, goed voor € 2,2 miljard, met Frankrijk en Italië op een gedeelde derde plaats met respectievelijk € 750 miljoen. In Nederland komt het beleggingsvolume uit op € 168 miljoen.

Bas Wilberts, Head of Residential & Hotel Investment at Savills in Nederland, zegt: “Zorgvastgoed heeft bewezen een anticyclische beleggingscategorie te zijn, die sterk presteert in economisch mindere tijden. De sterk gefragmenteerde aard van een aantal Europese markten voor zorgwoningen, zoals Frankrijk, Duitsland, het VK, Spanje en Nederland, in combinatie met een vergrijzende bevolking over het hele continent, zal dan ook kansen blijven bieden voor investeerders. Een goed begrip van de lokale regelgeving en benadering van zorg is daarbij van cruciaal belang voor investeerders die willen instappen in dit marktsegment.”

Volgens Savills zal Nederland, samen met Spanje, de komende 10 jaar de grootste bevolkingsgroei van de groep van 65 jaar en ouder zien (+25%). Duitsland heeft momenteel de hoogste afhankelijkheidsratio van ouderen (het aantal mensen van >65 jaar als percentage van het aantal mensen in de werkende leeftijd, 14-64 jaar), met 35% en oplopend tot 45% in 2032.

Bas Wilberts vervolgt: “In 2022 is in Nederland nieuwe wetgeving in werking getreden, de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders. Dit verhoogt de drempel voor nieuwe operators in Nederland, waardoor wordt verwacht dat het aantal aanbieders, ondanks de toenemende vraag nauwelijks gaat toenemen. Dit gaat waarschijnlijk zorgen voor schaalvergroting, hetgeen als een kans mag worden gezien. De Nederlandse zorgvastgoedmarkt is op dit moment sterk gefragmenteerd. De grootste 5 spelers vormen slechts 5% van de markt. Dit ten opzichte van bijvoorbeeld België waar de grootste spelers bijna een kwart van het marktaandeel in het bezit hebben en er weinig kansen zijn om bestaande bouw aan te kopen om een portefeuille op te kunnen bouwen.”

Lees het gehele rapport hier.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?