Heijmans staat goed gesteld in huidige markt

0
  • Onderliggende EBITDA alle bedrijfsstromen binnen strategische bandbreedtes
  • Netto resultaat € 30 miljoen (t.o.v. € 10 miljoen H1 2021)
  • Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard
  • Cashpositie ontwikkelt zich aanhoudend positief
  • Overname Dynniq Energy is eind juni afgerond
  • Outlook voor 2022 wordt gehandhaafd

Ton Hillen, CEO Heijmans:
“Heijmans heeft solide prestaties geleverd in de eerste zes maanden. We staan er fundamenteel goed voor, met name in de huidige marktsituatie. Alle bedrijfsstromen leverden gezonde prestaties in het eerste halfjaar van 2022. Hierdoor blijft onze omzet- en resultaatsontwikkeling in lijn met de outlook die we voor het hele jaar hebben afgegeven. In een tijd waarin we ons bewust zijn van uitdagende macro-economische omstandigheden, is dat een compliment aan onze organisatie. Onveranderd is onze focus op de verhouding tussen risico-acceptatie en verdienvermogen. We hebben een goed gevuld orderboek. Wij blijven inzetten op marge boven volume, en ook met die insteek constateren we dat het orderboek kwantitatief op peil blijft. Het feit dat bijna 30% van onze omzet recurring is en niet projectmatig, verhoogt de voorspelbaarheid en helpt het risicoprofiel te verlagen.

Heijmans heeft goed werkgeverschap, betrokkenheid en het zijn van een sociaal menselijk bedrijf hoog zitten. Daarom hebben onze medewerkers tot het middenkader, in tijden van fors gestegen energietarieven en inflatie, in juni een eenmalige compensatie ontvangen. Ook is de werkgerelateerde reiskostenvergoeding naar boven aangepast. We zijn zuinig op onze mensen en bieden een aantrekkelijk werkklimaat. Het is belangrijk voor onze mensen dat er in de sector al duidelijkheid is over de nieuwe CAO, die 1 januari 2023 ingaat. De druk op de arbeidsmarkt neemt duidelijk toe, maar in die context weet Heijmans zich goed staande te houden en is het personeelsverloop beheersbaar. We worden gezien als een aantrekkelijke werkgever met oog voor een gezonde leefomgeving en we werken er met overtuiging aan om de meest aantrekkelijke werkgever in de bouw- en infrasector te zijn.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?