Funda Index tweede kwartaal 2022: Concurrentie per woning neemt af in groot deel van Nederland, maar kopers blijven terughoudend

0

De funda Index over het tweede kwartaal van 2022 laat een afname zien in het totaalaantal reacties op woningen ten opzichte van vorig kwartaal. Ook is er een forse stijging in aangemelde woningen op het vastgoedplatform. Hierdoor slinkt de concurrentie onder kopers in een groot deel van Nederland. Het vertrouwen dat de huidige markt gunstig is voor kopers, neemt dan ook weer verder toe dit kwartaal. Toch daalt de intentie om daadwerkelijk te kopen ten opzichte van het eerste kwartaal. De fors oplopende hypotheekrente, de verwachting dat de markt nog gunstiger wordt voor kopers en ook de oorlog in Oekraïne leiden tot enige terughoudendheid onder woningzoekers.

Joost Dop, CEO funda: ‘Het afgelopen kwartaal zien we dat er iets gebeurt op de oververhitte woningmarkt: een lichte temperatuurdaling. Maar, de vraag is nog steeds een stuk groter dan het aanbod. Het aantal beschikbare woningen is echter zo hard toegenomen dat de grote vraag niet meer zorgt voor die extreme concurrentie onder kopers. Verkopers lijken hun verkoop naar voren te halen, maar kopers lijken nog wat afwachtend. Beiden om dezelfde reden: men verwacht dat de markt de komende maanden steeds ongunstiger wordt voor verkopers. Maar ook andere factoren spelen een rol, zoals de snel oplopende hypotheekrente en de oorlog in Oekraïne. Die lijkt het afgelopen kwartaal voor het eerst van invloed te zijn.’

Concurrentie onder kopers neemt af in meeste provincies
Het aantal reacties per woning neemt het tweede kwartaal af met 3% ten opzichte van het eerste kwartaal dit jaar. Ook stijgt het aantal nieuwe woningen op funda met 68% in juni ten opzichte van januari en 21% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Dit leidt in een groot deel van Nederland tot minder concurrentie op het beschikbare aanbod. Drenthe en Flevoland zien de concurrentie op beschikbare woningen in het tweede kwartaal het sterkst dalen. In Friesland, Gelderland, Groningen en Noord-Holland daalt het gemiddeld aantal reacties per woning niet. Van deze laatste vier provincies is Friesland de enige die zelfs een wat grotere toename in concurrentie ziet.

Koopintentie daalt mede door oorlog in Oekraïne
De verkoopintentie neemt het tweede kwartaal flink toe: +10% in vergelijking met het eerste kwartaal dit jaar. Een stijging die zichtbaar is sinds maart dit jaar en sinds juli vorig jaar niet zo hoog is geweest. De koopintentie daarentegen neemt af met 4% in vergelijking met het eerste kwartaal dit jaar. Dit komt voornamelijk door de stijgende rentes en de verwachting van lagere verkoopprijzen. Maar ook de oorlog in Oekraïne heeft effect, zo geeft een derde van de consumenten aan. Gevraagd naar de invloed van de oorlog op (ver)koopplannen, zegt 36% minder geneigd te zijn om te gaan kopen.

Nu nog goed moment voor verkoop, maar vertrouwen daalt
Het koopvertrouwen maakt een flinke klim. 11% van de consumenten vindt het in de huidige markt een goed moment om te kopen. Deze groep is iets groter (17%) wanneer wordt gevraagd naar de markt over zes maanden. Het verkoopvertrouwen is sinds vorig kwartaal wat harder gedaald dan voorheen en ligt op het laagste punt sinds de eerste meting van de funda Index in het derde kwartaal van 2020. Nog steeds vindt een grote groep (80%) het nu een goed moment voor verkoop, maar die groep wordt flink kleiner wanneer men vooruitkijkt: 49% denkt dat de markt over zes maanden gunstig is voor verkoop. De verwachte rentestijging is daarbij de belangrijkste achterliggende reden.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?