Savills: Wat u moet weten over de Sustainable Finance Disclosure Regulation

0

Dit artikel is geschreven door Iris Kampers, Associate ESG Advisor bij Savills in Nederland.

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in de Europese Unie van kracht gegaan. Deze regelgevende wet is door de Europese Commissie speciaal in het leven geroepen om financiële instellingen in Europa te motiveren om bij te dragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Welke artikelen het meest belangrijk zijn voor vastgoedbeleggers en wat dit in de praktijk betekent, leest u hier.

SFDR
De SFDR is een wet die gericht is op meer transparantie ten aanzien van duurzaamheidsrisico’s voor financiële instellingen en adviseurs met drie werknemers of meer, actief in de Europese Unie. Onder financiëlemarktdeelnemers worden onder meer verstaan banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, en levensverzekeraars. De term ‘duurzaamheid’ heeft betrekking op alle drie de onderdelen van ESG, met thema´s zoals het milieu, sociale en werknemerskwesties, mensenrechten, anti-omkoping en anti-corruptie. Voordat deze wet werd geïmplementeerd kon een bedrijf simpelweg stellen dat het duurzaam was. Met de SFDR is dat niet langer mogelijk. Duurzaamheid moet vanaf nu aantoonbaar zijn. De meeste artikelen uit deze wet zijn dan ook gericht op transparantie.

Artikel 6 – Welke duurzaamheidsrisico’s gaan gepaard met uw activiteiten?
Het belangrijkste artikel van de SFDR is artikel 6 die ingaat op de transparantie van de integratie van duurzaamheidsrisico’s. In dit artikel staat vermeld dat u moet weten welke duurzaamheidsrisico’s er gepaard gaan met uw activiteiten. Bovendien dient u uit te leggen wat de waarschijnlijke impact is van deze geïntegreerde risico’s. Een manier om dit te doen is het integreren van een ESG Due Diligence tijdens transacties. Savills biedt dit dan ook proactief aan om ervoor te zorgen dat klanten aan wetgeving voldoen.

Artikel 7 – Impact kwantificeren
Laat u regelmatig een ecologische en sociale impactbeoordeling (Environmental and Social Impact Assessments (ESIA)) uitvoeren, heeft u een hulpmiddel om dit vast te leggen, of berekent u uw impact op een andere manier? Er zit bijvoorbeeld een groot verschil tussen het benoemen van mogelijke risico’s, hetgeen gevat wordt in een ESG Due Diligence, en het zo concreet mogelijk vaststellen van de impact, wat door middel van een milieu- en sociale effectbeoordelingen (ESIA) wordt gedaan.

Artikel 8 – Welke duurzaamheidsrisico’s zijn er, en hoe kunt u deze risico’s verkleinen?
Artikel 8 richt zich op het bevorderen van duurzaam gedrag en fungeert als aanvulling op artikel 6. Iedere partij die conform artikel 8 rapporteert, moet nog steeds de duurzaamheidsrisico’s conform artikel 6 opnemen. Onder artikel 8 geeft u aan dat u ecologische en sociale duurzaamheid ook bevordert. De EU-taxonomie vormt hiervoor een set “technische reguleringsnormen”; dit zijn concrete handvatten voor mensen die niet bekend zijn met biologie, circulaire economie of andere duurzaamheidswetenschappen om grip te krijgen op hun ecologische duurzaamheid.

Artikel 9 – Aantoonbaar duurzaam
Bedrijven die onder artikel 9 verslag uitbrengen twijfelen niet of ze duurzaam zijn en hebben hun zaakjes op orde. Dit hebben ze bereikt door ofwel afstemming met een referentiebenchmark (in ieder geval de EU Taxonomie, maar mogelijk ook andere benchmarks), of door toe te lichten hoe zij alle duurzaamheidsrisico’s die uit hoofde van artikel 6 naar voren zijn gekomen, hebben aangepakt. Als ze ook aangeven dat het fonds waarover ze verslag uitbrengen een koolstofdoelstelling heeft, moet er ook conform het Parijs-akkoord aangegeven worden welke route gevolgd wordt om koolstofneutraal te worden.

Om te bewijzen dat uw fonds voldoet aan artikel 9 is veel inzet vereist. Vanwege de beperkte scope van de EU Taxonomie zullen veel fondsen die willen voldoen aan artikel 9 zich waarschijnlijk richten op de ecologische duurzaamheid van hun beleggingen, en minder op de sociale kant.

Wat betekent dit voor u als vastgoedbelegger?
De SFDR en de EU Taxonomie bieden nieuwe kaders om duurzaamheid meetbaar te maken. Greenwash-praktijken zullen hierdoor sneller aan het licht komen en tevens gemakkelijker uitgesloten worden.

Savills heeft afgelopen jaar een ESG adviseur aangenomen om klanten te helpen bij deze duurzame zoektocht, waaraan bovenstaande artikelen een meetinstrumenten ten grondslag liggen. Aangezien het lastig is om als belegger zijnde je weg te vinden in deze duurzame wetgeving, zal Savills de komende periode een reeks artikelen publiceren die hier dieper op dit onderwerp in zullen gaan.

In het volgende artikel wordt uitgelegd hoe een vastgoedobject (waar zowel onze Property Management- en Building & Project Consultancy-teams bij betrokken zijn geweest) scoort op basis van deze nieuwe wetgeving. Verder zullen we de lessons learnt delen over verslaglegging, zodat alle Savills klanten goed voorbereid zijn op wat hen aan het einde van het jaar te wachten staat op het gebied van duurzaamheidsrapportages.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?