Per 1 september 2022 is Wieke van Veldhuizen benoemd tot directeur-bestuurder van Rhenam Wonen

0

Wieke van Veldhuizen heeft in diverse (management)functies brede ervaring opgedaan binnen de corporatiesector, o.a. als manager volkshuisvesting Nijmegen, bestuurssecretaris/manager Governance, Risk & Compliance en alsmanager strategie en vastgoedsturing bij Portaal. Hierdoor is zij goed bekend met de volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken waar corporaties voor staan.

De raad van commissarissen van Rhenam Wonen is verheugd om Wieke van Veldhuizen te kunnen benoemen. Nicoline van Nieuw Amerongen, voorzitter van de raad van commissarissen: “Met de benoeming van Wieke kunnen we op een voortvarende en daadkrachtige wijze verder vorm en invulling geven aan de uitvoering van ons ondernemingsplan ‘(T)huis in de buurt’. Extern relatiebeheer en het kwantitatief en kwalitatief mobiliseren van de slagkracht zijn de eerste prioriteiten om die opgave te realiseren”.

Wieke van Veldhuizen: “De opgave waar Rhenam Wonen voor staat, zowel volkshuisvestelijk als organisatorisch, vind ik een enorm aansprekende uitdaging. Dat het werkgebied ‘in mijn achtertuin’ ligt, is een prachtige bijkomstigheid. Ik vind het een voorrecht dat ik in mijn directe woonomgeving kan bijdragen aan de volkshuisvesting”.

Wieke van Veldhuizen volgt interim-bestuurder Karel Boonen op, die sinds november 2021 de functie van directeur-bestuurder vervult.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?