Vastgoedvermogensbeheerder CORUM realiseert 14 miljoen euro aan ‘capital gain’ voor zijn aandeelhouders

0

De Europese vastgoedvermogensbeheerder CORUM heeft met zijn vastgoedfondsen CORUM Origin en CORUM XL de verkoop van een hotelportefeuille van negen B&B Hotels in Spanje afgerond.

Met een totale verkoopprijs van 56 miljoen euro realiseerde het bedrijf een meerwaarde van 14 miljoen euro (33% van de aankoopprijs) die, na aftrek van kosten, direct aan de aandeelhouders van de CORUM fondsen is uitgekeerd. B&B Hotels is een hotelketen dat hotels in 14 landen wereldwijd heeft, waaronder een in Nederland (Zaandam).

Verkoop in twee fasen
De verkoop van de hotelportefeuille vond plaats in twee fasen; in december van vorig jaar werden de eerste vijf hotels verkocht, waarbij het percentage meerwaarde direct is uitbetaald aan de aandeelhouders, en op 1 juni werden de overige vier hotels van de hand gedaan.

Het in tweeën splitsen van de verkoop van de hotelportefeuille had een tweeledig doel: enerzijds kon CORUM op deze manier al inkomsten voor 2022 veilig stellen en anderzijds voldeed het zo aan de regelgeving van de Autorité des Marchés Financiers (de Franse tegenhanger van de AFM) die het aantal vastgoedobjecten beperkt dat binnen een houdperiode van 5 jaar mag worden verkocht.

De meerwaarde die bij deze tweede fase vrijkwam is goed voor een extra 0,19% rendement op de jaarprestatie van vastgoedfonds CORUM Origin.

Vijfde keer binnen twee jaar uitzonderlijk dividend voor CORUM aandeelhouders
Sinds oktober 2020 is dit de vijfde keer dat vastgoedvermogensbeheerder CORUM uitzonderlijk dividend uit verkopen uitkeert. In 2021 werd in totaal een kapitaalwinst van 27,5 miljoen euro verdeeld onder de aandeelhouders, waaronder 12 miljoen euro uit de verkoop van twee kantoor- en laboratoriumpanden in het Bio Science park in Leiden.

“Vijf keer in twee jaar winstuitkering uit verkopen lijkt veel, maar in onze ogen is dit niet meer dan logisch, licht Hidde Basten, fundraising manager voor CORUM in Amsterdam, toe. “Niet alleen hanteren wij een anticyclische strategie, ook waren de marktomstandigheden in Europa sinds de uitbraak van COVID-19 gunstig voor verkoop.”

Met deze verkopen zet de Franse vastgoedspeler zijn opportunistische aan- en verkoopstrategie voort, waarbij ze cyclische effecten in heel Europa benutten. Zo verwachtte CORUM in 2016 bij aankoop van de panden in Leiden al dat de sterke daling van de aankooptarieven in Nederland destijds de waarde van het vastgoed zou doen stijgen, terwijl zij tegelijkertijd konden profiteren van een hoge en betrouwbare huurstroom in Europa’s grootste biotech business centrum.

“En enkele jaren later zwengelde de Coronacrisis vervolgens een explosieve vraag aan naar vastgoed in onder andere de gezondheids- en logistieke sector, met als gevolg stijgende prijzen en een aanzienlijke toename geïnteresseerde investeerders”, zegt CORUM’s investment director Philippe Cervesi. “En dat speelt onze strategie – kopen waar op dat moment weinig vraag naar is en verkopen als iedereen wilt kopen – in de kaart. Hetzelfde zien we nu in de hotelsector. Een jaar geleden werden hotels nog gezien als een uitstervend ras, maar sinds eind vorig jaar wint de sector weer enorm aan populariteit, met als gevolg dat we de B&B Hotels-portefeuille in Spanje met een flinke meerwaarde hebben kunnen verkopen.”

De CORUM vastgoedfondsen
In Nederland biedt de vermogensbeheerder zijn vastgoedbeleggingsfondsen CORUM Origin en CORUM XL aan onder de naam CORUM Investments aan privé en zakelijke investeerders. CORUM Origin en CORUM XL zijn niet-beursgenoteerde, open-end vastgoedbeleggingsfondsen die gediversifieerd beleggen in de eurozone en daarbuiten. De fondsen worden beheerd door CORUM Asset Management, een naamloze vennootschap en dochteronderneming van de overkoepelende CORUM Butler Groep.

De aandelen van de CORUM vastgoedfondsen zijn een vastgoedbelegging. Zoals elke belegging in vastgoed is het een belegging op lange termijn met een beperkte liquiditeit. Ze bieden geen garantie voor rendement of performance en houden een risico op kapitaalverlies in. Inkomsten zijn niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten, evenals de gedane aan- en verkopen, van CORUM Origin en CORUM XL bieden geen garantie voor de toekomst.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?