Cartesius Utrecht pilot City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving

0

Tijdens de PROVADA hebben Gemeente Utrecht en het Cartesius consortium, bestaande uit Ballast Nedam Development en MRP, de afsprakenbrief voor een innovatieve pilot in het kader van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving, ondertekend. In de grootschalige gezonde gebiedsontwikkeling Cartesius in Utrecht, naast station Zuilen, komen ruim 2800 woningen. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en gezonde stadswijk met parken, een basisschool, een sporthal, een supermarkt met een biologisch en gezond assortiment, horeca en ruimte voor cultuur.

Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development), Bart van der Vossen (Directeur Ruimte, mede namens Directeur Volksgezondheid Bart Andriessen) en Bart Meijer (CEO MRP) ondertekenen de City Deal tijdens de PROVADA.

City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving
De City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving is gestart in oktober 2021. In de City Deal werken acht steden, drie ministeries en diverse kenniscentra samen om te onderzoeken hoe een gezonde en duurzame voedselomgeving gerealiseerd kan worden. Het doel van de City Deal is in een interstedelijke pilot te experimenteren en leren hoe de voedselomgeving in steden gezond en duurzaam wordt.

Cartesius Utrecht als pilotproject
Gemeente en het consortium Cartesius hebben besloten de gebiedsontwikkeling Cartesius als Utrechts pilotproject te gebruiken ten behoeve van de interstedelijke City Deal. Hoe maak je van een nieuwe woonwijk een gezonde woonwijk? Welke rol hebben ontwikkelaars en gemeente en hoe kunnen zij samenwerken om een gezonde woonwijk te realiseren? Die vragen gaan het ontwikkelende consortium van Ballast Nedam Development en MRP en Gemeente Utrecht in de pilot Cartesius beantwoorden. Met de ondertekening van de afsprakenbrief door Bart van der Vossen (Directeur Ruimte, mede namens Directeur Volksgezondheid Bart Andriessen), Onno Dwars (CEO Ballast Nedam Development) en Bart Meijer (CEO MRP) zijn de afspraken concreet gemaakt.

Cartesius: een vooruitstrevende gezonde stadswijk
In en rondom Cartesius kunnen mensen op harmonieuze wijze leven met elkaar, de stad en de natuur. Cartesius, geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, wordt een levendige, duurzame en groene stadswijk. Een plek om op te laden. Met het monumentale gebouw, bekend als het CAB, als tweede huiskamer en stralend middelpunt van de wijk. In Cartesius komt een gedifferentieerd en inclusief woonmilieu en een ruimtelijke omgeving waar ontmoeten en natuurlijk bewegen centraal staat met een geheel eigen identiteit en hoge ambities. Minimaal 30% van de wijk wordt groen ingericht om van te genieten maar ook om de klimaatadaptatie en de biodiversiteit van het gebied te bevorderen.

Naast de grote focus op het stimuleren van een community en onderlinge verbinding wordt ook in de gebiedsontwikkeling focus gelegd op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel is er een nijpend tekort aan woningen in Nederland. Daarom wordt als eerste gestart met de realisatie van woningen in het sociale segment, koopwoningen en woningen met middeldure en vrije sector huur. In het plan is ook ruimte gemaakt voor veel variëteit en een groot aantal bijzondere doelgroepen waardoor er een inclusieve samenleving ontstaat. Ook is erop gelet dat de stadswijk straks een goede mix aan verschillende woningtypen kent waardoor iedereen in elke levensfase een geschikte woning kan vinden en binnen de wijk een wooncarrière kan maken.

Programma en voorzieningen in Cartesius
De gebiedsontwikkeling van Cartesius bestaat uit verschillende fases. Fase 2-6, met 2530 woningen, wordt ontwikkeld door Ballast Nedam Development en MRP. Samen met de eerste fase van 322 woningen door Keystone Vastgoed wordt een wijk ontwikkeld met in totaal 2852 woningen, twee parken, een basisschool, sporthal, supermarkt met biologische producten, horeca en diverse culturele en sportvoorzieningen. De wijk wordt autoluw, met veel ruimte voor wandelaars en fietsers en slimme mobiliteitsoplossingen.

Kijk voor meer informatie over Cartesius Utrecht op www.Cartesius-Utrecht.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?