CORUM verhoogt aandeelprijs vastgoedfonds CORUM XL met +3,17%

0

CORUM verhoogt de aandeelprijs van haar vastgoedfonds CORUM XL met € 6, van € 189 naar € 195 (inclusief inschrijvingskosten en commissies) per 1 juni 2022. Dit is de tweede stijging binnen 5 jaar, wat overeenkomt met een stijging van 5,4% sinds de lancering van het vastgoedfonds in 2017.

Door deze herwaardering blijft de prijs van de aandelen zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarde van de activa van het fonds. Beleggers profiteren van deze beslissing van het CORUM-management en de daarmee gepaard gaande waardestijging als zij besluiten hun aandelen te verkopen.
De verhoging is gebaseerd op de laatste taxatie van de vastgoedwaarde van de portefeuille van CORUM XL. Een belangrijke reden voor de waardestijging is de algemene koersstijging van de valuta’s van de landen buiten de eurozone waarin het vastgoedfonds is belegd: het pond sterling, de Poolse zloty, de Noorse kroon en de Canadese dollar. CORUM XL maakt dus actief gebruik van valutaschommelingen voor haar anticyclische strategie van aan- en verkoop van vastgoed, die ook haar diversificatie verder versterkt. Dankzij dit beleggingsbeleid kan het vastgoedfonds bovendien een effectief rendement van 10% over 10 jaar nastreven.

“CORUM XL was op veel markten een pionier, voordat andere investeerders zich op deze markten gingen richten. Dankzij deze strategie hebben wij kunnen profiteren van gunstige cycli en blijft zij vruchten afwerpen voor onze beleggers. Zoals beloofd, verhogen wij de aandeelprijs van het CORUM XL-vastgoedfonds met 3,17% om de waardestijging van de activa te weerspiegelen en deze door te geven aan onze beleggers. Daar ligt de échte prestatie voor onze klanten, niet in complexe algemene prestatiebegrippen die voor de meeste mensen moeilijk te begrijpen zijn,” zegt CORUM-oprichter en CEO Frédéric Puzin.

CORUM maakt gebruik van de toegestane speelruimte bij het vaststellen van de aandeelprijs in het belang van haar beleggers

Bij de vaststelling van de aandeelprijs beschikken vermogensbeheerders over een zekere speelruimte van +/- 10% van de vervangingswaarde van de portefeuille.

Frédéric Puzin licht de aanpak van CORUM toe: “Weinig vermogensbeheerders bieden een aandeelprijs die overeenstemt met de werkelijke waarde van de activa. Wij volgen hier een andere aanpak uit overtuiging en de prijsstijging van de aandelen is een duidelijke beslissing van de directie van CORUM in het belang van haar beleggers: onze performance houdt niet alleen rekening met het uitkeringspercentage* van het fonds, maar ook met de werkelijke waardestijging.
Deze werkelijke performance moet worden onderscheiden van de ‘algemene prestatie’, een indicator die door de branche is ingevoerd maar die CORUM bestrijdt omdat het misleidend kan zijn voor beleggers: de algemene prestaties omvat de waardestijging van de activa, ook als deze niet is meegenomen in de aandeelprijs. Zo kan elk vastgoedfonds waarvan de activa in waarde stijgen – en daarvan zijn er veel in deze post-COVID periode – een geflatteerde algemene prestatie verkondigen die niets te maken heeft met wat de belegger werkelijk ontvangt. Dit geldt zelfs als het uitkeringspercentage daalt.”

Maandelijkse dividenduitkeringen en uitzonderlijke dividenden onafhankelijk van de stijging van de aandeelprijs

Sinds haar lancering (in 2017) heeft vastgoedfonds CORUM XL de jaarlijkse rendementsdoelstelling van 5% – inclusief kapitaalwinst – steevast overtroffen. In 2021 was dit 5,84%.

CORUM stort het dividend, dat overeenkomt met deze performance, maandelijks op de rekeningen van de beleggers. Bovendien worden winsten uit de verkoop van vastgoed rechtstreeks uitgekeerd. Zo werd begin 2022 een meerwaarde van 1,9 miljoen euro gegenereerd uit de verkoop van een hotel in Spanje en pro rata uitbetaald aan alle in aanmerking komende CORUM XL-aandeelhouders.

Kerncijfers CORUM XL per 31 maart 2022
• Vastgoedportefeuille: 62 gebouwen met een totale oppervlakte van 496.000 m².
• Geografische spreiding: 12 landen in Europa en Canada
• Aantal beleggers: 32.596
• Kapitalisatie: 1,301 miljard euro
• Financiële bezettingsgraad: 99,31%.
• Huurders: 135 huurders met een resterende huurtermijn (gemiddelde duur van de huurverplichting) van 7,04 jaar

*Uitkeringspercentage: 5.84% in 2021

Dividendrendement: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het uitzonderlijk interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,10% in 2021), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM XL worden gemeten.

De rendementsdoelstelling over 10 jaar is 10%, waarmee de rentabiliteit van de belegging over een bepaalde periode wordt gemeten. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerkosten.

Vastgoedbeleggingsfondsen zijn een investering in vastgoed. Het zijn langetermijnbeleggingen die geen garantie bieden op rendement of prestaties en die een risico van kapitaalverlies inhouden. Inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkeling van de vastgoedmarkten en de wisselkoersen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. En de gedane verkopen door CORUM XL zijn eveneens geen garantie voor haar toekomstige prestaties.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?