Job Dura Prijs 2022 – inschrijving geopend

0

De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2022 is geopend. Traditiegetrouw is het thema van de Job Dura Prijs een actueel onderwerp. Dit keer is dat ‘Circulariteit’.

De transitie naar een circulaire economie is cruciaal bij het vinden van een duurzame relatie met de wereld om ons heen. Het gebruik van primaire grondstoffen is momenteel zo groot dat de impact ervan onomkeerbare schade teweegbrengt aan het milieu en grondstoffen wereldwijd uitgeput raken. In 2030 moet ‘circulair’ de maatstaf zijn in Rotterdam, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van afval en een afnemend gebruik van primaire grondstoffen. Zo moeten er minder producten gebruikt worden, de levensduur van producten zo lang mogelijk zijn en wordt hergebruik of recycling van materiaal het uitgangspunt. De bouwwereld kan hier, als grootverbruiker van primaire grondstoffen, een doorslaggevende bijdrage aan leveren door in te zetten op bio-based en circulair bouwen, bouwafval hoogwaardig her te gebruiken en materiaalgebruik te beperken. Zeker nu Rotterdam met vele andere Nederlandse steden staat voor een immense woningbouwopgave en bestaande gebouwen verduurzaamd zullen moeten worden, moeten we toe naar een nieuwe manier van bouwen. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van alle partijen in de bouwketen. Van opdrachtgevers tot architecten, van ontwikkelaars tot bouwers en van materiaalleveranciers tot sloopbedrijven. Er zal gezocht moeten worden naar nieuwe bouwmethodes, ontwikkelprocessen en samenwerkingsconstructies. Naar innovatieve materiaaltoepassingen, flexibele ontwerpen en demontabele constructies. En naar een nieuwe esthetiek die symbool staat voor duurzaam bouwen.

Binnen deze actuele context wordt er voor de Job Dura Prijs 2022 gezocht naar projecten die vooruitstrevend zijn op het gebied van circulariteit en duurzaam materiaalgebruik in Rotterdam en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefkwaliteit van haar inwoners, voor nu én in de toekomst.

Voor deelname aan de Job Dura Prijs 2022 is de jury op zoek naar projecten die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

  • De toekomstbestendigheid en repliceerbaarheid van het project
  • De mogelijke systeemverandering die het project teweeg kan brengen
  • Het innovatieve karakter in concept of techniek
  • Een unieke samenwerking of bijzonder ontwikkelingsproces
  • De bijdrage van het project aan de bewustwording van het thema

Projecten voor de Job Dura Prijs 2022 kunnen uiterlijk 15 juni 2022 worden ingediend. Stuur een projectbeschrijving van maximaal 1000 woorden en maximaal 5 lage resolutie beelden naar info@jobdurafonds.nl. De uitreiking van de Job Dura Prijs 2022 vindt plaats op woensdag 19 oktober 2022 in Theater Zuidplein.

Jury
De jury staat onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft). De andere juryleden zijn Job van Zomeren (directeur Era Contour en winnaar van de Job Dura Prijs 2020 voor de ontwikkeling van project Little C), Tillmann Klein (hoogleraar Building Product Innovation TU Delft), Leontien de Waal (Sector Banker Bouw ABN AMRO) en Laura Rosen Jacobson (medeoprichter en algemeen directeur Buurman).

Job Dura Prijs
Iedere twee jaar staat de Job Dura Prijs in het teken van een actueel thema binnen de bebouwde omgeving in de regio Rijnmond. De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000. Tevens wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500. De aanmoedigingsprijs heet de ‘Daan Dura Aanmoedigingsprijs’ als eerbetoon aan fondsoprichter Daan Dura (1932-2011).

Stichting Job Dura Fonds
De prijzen zijn een initiatief van Stichting Job Dura Fonds. Deze stichting is in 1994 door Daan Dura opgericht ter ere van het 140-jarig bestaan van de Dura Bouwgroep (thans de Dura Vermeer Groep). Het Job Dura Fonds is vernoemd naar de vader van Daan Dura, Job Dura Dzn (1904-1975), de derde generatie binnen het bouwbedrijf. Naast de prijs ondersteunt en stimuleert het Job Dura Fonds initiatieven die de bebouwde omgeving van groot Rotterdam duurzaam innoveren en/of helpen opbloeien. Voor meer informatie: www.jobdurafonds.nl.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?