Heijmans op koers bij uitdagende marktomstandigheden

0

Kernpunten:

· Omzet en onderliggende EBITDA in Q1 robuust
· Orderportefeuille gestegen naar € 2,2 miljard (t.o.v. € 2,1 miljard eind 2021)
· 631 verkochte woningen tot en met april 2022 (755 in dezelfde periode 2021)
· Toegenomen volatiliteit en prijzen op inkoopmarkten leiden tot meer onzekerheid
· Vervroegde aflossing cumulatief preferente aandelen B (€ 16 miljoen)

Ton Hillen, CEO Heijmans:
“We zijn het jaar 2022 begonnen met een goed gevulde orderportefeuille van een kwalitatief sterk niveau. Dit vertaalt zich naar een omzet- en resultaatsontwikkeling, die goed in lijn ligt met de outlook die we voor het hele jaar hebben afgegeven. Onze prestaties in de eerste maanden van dit jaar zijn bemoedigend en in dat kader houden wij vast aan onze outlook voor het hele jaar, echter is de onzekerheid gegeven de huidige macro-economische omstandigheden wel toegenomen.

We zien dat de geopolitieke verhoudingen op scherp zijn komen te staan door de oorlog in Oekraïne. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van bepaalde materialen is daarmee verder onder druk gekomen en dit wakkert de inflatie verder aan. De impact op onze sector, van onder meer stijgende energie- en staalprijzen en verstoringen in de logistieke keten, zijn duidelijk merkbaar. We zijn met toeleveringspartners en opdrachtgevers in gesprek om de consequenties hiervan te bespreken. Vooralsnog ervaren we geen leveringsproblemen die de planningen van projecten onhaalbaar maken of bemoeilijken. Door de hoge volatiliteit op sommige inkoopmarkten, is het lastig te kwantificeren wat dit betekent voor de rest van het jaar en op middellange termijn.

Heijmans staat er robuust voor. Onze balansverhoudingen en cashpositie zijn uitstekend en ons orderboek nam in Q1 verder toe. Op basis van het woningentekort, de verduurzamingsopgave, de energietransitie, de toegenomen filedruk en het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma blijven de onderliggende fundamenten van onze sector in Nederland over de volle breedte sterk. We blijven daarom met vertrouwen naar de toekomst kijken.”

Ontwikkelingen
De orderportefeuille is met 2,2 miljard euro op goed niveau. Het aantal woningverkopen kwam uit op 631 (203 particulier en 428 B2B) ten opzichte van 755 in dezelfde periode in 2021. We zien vooral een oplopend aantal in de B2B-verkoop van 173 naar 428. De verkoop in B2C bleef achter ten opzichte van 2021 omdat er in Q1 weinig projecten in verkoop gingen. De verkoopsnelheid blijft onverminderd hoog. Begin april gaven we een update van de arbitrageprocedure van het Wintrack II-project. Zoals gemeld in dat persbericht, zullen wij bij de halfjaarcijfers de nadere financiële impact duiden.

Heijmans heeft besloten om de cumulatief preferente aandelen B, die na vaststelling van de winstbestemming nog een uitstaande hoofdsom van circa € 16 miljoen vertegenwoordigden, voortijdig volledig boetevrij af te lossen. Op basis van het ritme van aflossingen van de laatste jaren, zou dit pas over twee jaar gebeuren. Door de aanhoudend sterke cashpositie is besloten dit proces te versnellen. Deze aflossing geschiedt in twee fasen.

Op 28 april is de resterende circa € 15 miljoen aan agiokapitaal vermeerderd met de daarover verschuldigde couponrente van 6,21% over 2022 afgelost. Om het resterende nominale kapitaal van bijna € 1 miljoen in te kopen en in te trekken, wordt een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders georganiseerd, waarover aandeelhouders binnenkort worden geïnformeerd. De impact op de solvabiliteit is ongeveer 1,5%. De niet-aftrekbare couponrente van 6,21% is na aflossing niet langer verschuldigd.

Projecten
In Q1 zijn de handtekeningen gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van de buurten Dreven, Gaarden en Zichten in Den Haag Zuidwest. Hiermee gaat fase 1 van één van de grootste woningbouwtransformaties van Nederland van start. In Almere verkocht Heijmans 167 woningen aan woningbelegger Vesteda (omzet € 62,5 miljoen) op project New Brooklyn. In Amersfoort (project Podium) en Rotterdam (De Kuil) werden aan Vesteda in totaal 144 woningen verkocht met een gezamenlijke waarde van € 46 miljoen. In Amsterdam is Heijmans voor corporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op het eiland Oostenburg met een totale omzet van € 26 miljoen.

Heijmans kreeg in Zeeland het onderhoud van de Oosterscheldekering aangewezen (€ 13,5 miljoen), nadat de combinatie met partner Istimewa eerder al het beheer van de arealen Zee en Delta Zuid en Zee en Delta Noord onder zich kreeg in deze provincie. Ook de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Twello is door Rijkswaterstaat gegund aan Heijmans met een projectwaarde van circa € 150 miljoen. Op luchthaven Schiphol is Heijmans gestart met groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan.

Outlook
Met een goede en gezonde order intake en een prima projectvoortgang, is het eerste kwartaal verlopen in lijn met de eerder afgegeven outlook van een gelijkblijvende onderliggende EBITDA bij een licht stijgende omzet. Los van de gedeeltelijke vrijval op de genomen voorziening voor Wintrack II, handhaven wij de verwachting voor het hele jaar, al is de onzekerheid door de huidige geopolitieke en macro-economische uitdagingen toegenomen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?