Hedy van den Berk nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad

0

Per 1 juli 2022 is Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder, de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad (DVS). Dat is het landelijk samenwerkingsverband van 27 grote, stedelijke woningcorporaties. Zij volgt Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland, op die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Brede ervaring
Hedy van den Berk (1962) is een ras-Rotterdamse en ras-volkshuisvester. Na 8 jaar in Den Haag en Leiden werkt zij sinds 1993 in de Rotterdamse volkshuisvesting. Eerst in managementfuncties bij Stichting Volkswoningen en PWS Rotterdam en later als bestuurder bij PWS en vanaf 2011 als bestuursvoorzitter bij Havensteder. Deze corporatie kwam voort uit een fusie van PWS en Com.Wonen.
Zij heeft daarbij een aantal relevante nevenfuncties; als toezichthouder bijvoorbeeld in zorg en onderwijs en als bestuurslid van het integrale Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Daarnaast is zij zeer actief op kennisgebieden als Leiderschap en Governance.

Grote ambities
Volgens Van den Berk liggen er voor de corporaties grote maatschappelijke opgaven in de stad: met name nieuwbouw, verduurzaming, en leefbare buurten en wijken. Dat vraagt in haar ogen om integrale gebiedsontwikkeling en coalities van burgers, overheden en alle relevante maatschappelijke, zorg-, welzijns- en wonenpartners.
Een platform als De Vernieuwde Stad, dat met zijn 1 miljoen eenheden 40% van de socialehuursector vertegenwoordigt, kan in nadenken over, samen optrekken in en lobbyen op aanpakken en randvoorwaarden een belangrijke rol spelen. Kennis delen en visies ontwikkelen zijn daarbij kernactiviteiten die Van den Berk in haar voorzittersrol nog ambitieuzer wil neerzetten.

20 jaar DVS
Cees van Boven was de laatste vier jaar voorzitter – en daarvoor regulier lid van het Dagelijks Bestuur – van DVS, die in maart 2022 precies 20 jaar bestaat. In zijn voorzittersperiode is de rol van DVS in het delen van kennis en ervaring, het samen ontwikkelen en het agenderen van de relevante issues verder versterkt. De leden van DVS zijn hem daar dankbaar voor.

Met de komst van Hedy van den Berk als nieuwe voorzitter gaat DVS vol enthousiasme en vertrouwen haar 21e levensjaar in.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?