Heijmans: 2021 uitstekend jaar, goede basis voor 2022

0

· Onderliggende EBITDA stijgt bij gelijke omzet tot € 106 miljoen (marge 6,1%)
· Netto resultaat 2021 stijgt naar € 50 miljoen, stijging van 25% t.o.v. 2020;
· Orderportefeuille blijft met € 2,1 miljard op goed niveau;
· Balans opnieuw verbeterd: hogere solvabiliteit (30,1%), robuuste kaspositie;
· Dividendvoorstel € 0,88 per aandeel (payout ratio 40%);
· Outlook 2022: licht stijgende omzet bij vergelijkbare onderliggende EBITDA.

Ton Hillen, CEO Heijmans:
“Heijmans kijkt terug op sterke prestaties in 2021. Het nettoresultaat nam met 25% toe tot € 50 miljoen. Daarbij droegen alle drie de bedrijfsstromen bij aan de winst en opereerden sinds dit jaar ruimschoots binnen de bandbreedte van de streefmarges, ondanks beperkingen van corona. Het verdienvermogen van Heijmans heeft zich in 2021 verder ontwikkeld en bevindt zich bij een evenwichtig risicoprofiel op een robuust niveau. Ik wil hier ook mijn waardering uitspreken voor de getoonde flexibiliteit van alle collega’s. Dat verdient een groot compliment. Zowel op projecten als op kantoor is er doorgewerkt, ondanks de uitdagingen van de pandemie. We zagen daarnaast een afname in ongevallen met verzuim van 22% en lijken daarmee een omslagpunt te hebben bereikt.

Op weg naar ons 100-jarig bestaan in 2023 staan wij er financieel krachtig voor. Onder meer het woningentekort, de energietransitie en klimaatverandering leiden tot een maatschappelijke context die grote impact heeft op sectoren waarin we actief zijn. We zullen dus moeten blijven verbeteren, verslimmen en verduurzamen. Momenteel werken wij aan de herijking van onze strategie, waarmee we de komende jaren maximaal invulling willen geven aan de grote maatschappelijke thema’s. Waar de afgelopen jaren de focus primair op people en profit lag, zal er meer accent komen te liggen op planet, met duurzaamheid en een circulaire bouwsector hoog op onze agenda. De eerste stappen zijn al zichtbaar. Enerzijds in het prefabriceren van houtskeletbouw-woningen, anderzijds met de verduurzaming van woningen in beton door middel van conceptbouw met het Heijmans Huismerk. Ook bij Infra werken we vaker met gerecycled beton en asfalt. De ambitie is om CO₂-neutraal te bouwen in 2030.

Met een goed gevuld en kwalitatief sterk orderboek staan wij goed gesteld voor 2022 en verwachten wij een licht stijgende omzet en vergelijkbaar onderliggende EBITDA. Voor de jaren erna, zijn de kabinetsambities veelbelovend. We kijken met veel belangstelling uit naar een nadere concretisering om deze vervolgens gezamenlijk waar te maken.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?