Pieter Bregman vertrekt bij Nijestee

0

Per 1 maart 2022 stopt Pieter Bregman als algemeen directeur/ bestuurder bij Nijestee. Jan Jaap Vogel neemt zijn functie als eindverantwoordelijke tijdelijk over

Met het vertrek van econoom en oud-kraker Pieter Bregman neemt Nijestee afscheid van een sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Hij vertrekt met een positief gevoel: “Ik kijk blij en tevreden terug op de tijd dat ik bij Nijestee gewerkt heb, en een bijdrage heb mogen leveren aan goed en betaalbaar wonen voor Stadjers met een smalle beurs.”

26 JAAR NIJESTEE
Bregman begon 26 jaar geleden als financiële man bij de toenmalige woningbouwvereniging Groningen. Hij hielp met het vormgeven van de verzelfstandiging van de corporatie. Vervolgens begeleidde hij de fusie met Gruno Woondiensten. Ook werkte hij mee aan de start van de wijkvernieuwing op stedelijke schaal.

Na opnieuw een fusie met het landelijke Lieven de Key, en vervolgens weer de ontvlechting daarvan, werd Bregman benoemd als algemeen directeur/ bestuurder. Hij loodste de organisatie onder andere door de vastgoedcrisis van 2008, langs de parlementaire enquête, een reorganisatie als gevolg van de verhuurdersheffing, de invoering van een nieuwe woningwet, en de aardbevingsproblematiek.

Bregman: “Nijestee biedt nu in de stad 14.000 betaalbare huurwoningen aan in over het algemeen prettige buurten. Door te verduurzamen, maken we in een hoog tempo ons woningaanbod klaar voor de toekomst. We bouwen weer tot 500 nieuwe woningen per jaar. We meten ook een hoge tevredenheid van huurders én medewerkers. Ik ben daar trots op, op mijn collega’s, op onze huurdersraad, op iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Ik ben ook dankbaar dat ik zo lang onderdeel heb mogen uitmaken van zo’n mooie organisatie. Nijestee staat er als bedrijf goed voor en dat is nodig ook; we staan voor een grote uitdaging om de wooncrisis te helpen aanpakken.”

OPVOLGING
Vanaf 1 maart 2022 heeft de raad van commissarissen Jan Jaap Vogel, directeur Vastgoed bij Nijestee, met veel vertrouwen aangesteld als interim algemeen directeur/ bestuurder. De Jeu: “Namens de raad van commissarissen wil ik Pieter graag hartelijk bedanken voor de geweldige wijze waarop hij al die jaren met hart voor de stad en voor de huurders van Nijestee de organisatie heeft geleid. Jan Jaap wensen wij de komende maanden vanzelfsprekend veel succes”, aldus de voorzitter van de raad van commissarissen. Inmiddels vinden gesprekken plaats met de beoogd opvolger. Wie de nieuwe directeur is, wordt later bekend gemaakt.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?