BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen in 2021; uitvoering strategie ligt op koers

0

BAM realiseert gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen in 2021; uitvoering strategie ligt op koers
Koninklijke BAM Groep nv rapporteert voor het boekjaar 2021 een gecorrigeerde EBITDA van € 278 miljoen (een marge van 3,8%) en bedrijfsopbrengsten van € 7,3 miljard. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de divisie Grote Projecten van de Nederlandse infra-activiteiten. Het nettoresultaat werd beïnvloed door non-cash bijzondere waardeverminderingen van € 82 miljoen, als gevolg van wijzigingen in Nederlandse en Britse belastingwetgeving en het effect van desinvesteringen. De liquiditeitspositie blijft sterk en de kapitaalratio verbeterde. De orderportefeuille blijft op hoog niveau. BAM boekt goede voortgang met de uitvoering van de nieuwe strategie, met continue aandacht voor herstructurering van de portefeuille, risicovermindering en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei. Voor 2022 verwacht BAM een verdere verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge.

• Bedrijfsopbrengsten gestegen met 7% vergeleken met boekjaar 2020
• Gecorrigeerde EBITDA verbeterd tot € 278 miljoen (2020: € 201 miljoen); gecorrigeerde EBITDA-marge van 3,8%
• Sterke prestaties van Bouw en Vastgoed in Nederland, goede bijdragen uit Verenigd Koninkrijk en Ierland en achterblijvende prestatie van de Nederlandse infradivisie Grote Projecten
• Nettoresultaat van € 18 miljoen, inclusief non-cash achtergestelde belastinglast van € 34 miljoen en € 49 miljoen bijzondere waardeverminderingen, waarvan € 26 miljoen voor desinvesteringen
• Liquiditeitspositie blijft sterk met € 1,3 miljard en kapitaalratio verbeterd tot 14,5% (ultimo 2020: 13,4%) ondanks terugbetaling converteerbare obligatie
• Geen dividend voorgesteld voor 2021, aangezien kapitaalratio nog onder strategische doelstelling ligt

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?