Savills: beleggingsvolume in 2022 in woningen en in logistiek wereldwijd hoger dan in kantoren; Nederland positieve uitzondering op het gebied van kantoren

0

Uit onderzoek Savills blijkt dat de woningsector en logistiek vastgoed in 2022 wereldwijd voor het eerst wel eens de grootste twee vastgoedbeleggingscategorieën kunnen worden. Deze verwachting wordt gevoed door het feit dat het totale beleggingsvolume in vastgoed alleen maar toeneemt. De genoemde categorieën zijn steeds populairder onder beleggers, hetgeen blijkt uit een analyse van het totale beleggingsvolume in 2021. Dit steeg sterk doordat steeds meer fondsen kijken naar de mogelijkheden om te beleggen in vastgoed.

In een update van Impacts, het wereldwijde onderzoeksprogramma van Savills, stelt het bedrijf dat in de 12 maanden tot en met november 2021 het wereldwijde beleggingsvolume in vastgoed is gestegen tot 1.300 miljard dollar (+38%) ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Ook het aantal fondsen met interesse in vastgoed bereikte een recordhoogte, doordat beleggers op zoek zijn naar mogelijkheden om hun inkomsten te spreiden. Volgens gegevens van onderzoeksbureau Preqin waren er in 2021 1.250 vastgoedfondsen met een gezamenlijk kapitaal van 365 miljard dollar, ten opzichte van zo’n 1.000 fondsen in 2020.

Savills geeft aan dat wereldwijd de beleggingen in de kantorensector nog onder het niveau van vóór de pandemie liggen. Dit is ook in Nederland het geval. Het wereldwijde volume in de gewilde bedrijfsruimtemarkt (inclusief logistiek) is met 54% toegenomen en deze trend zet zich in 2022 waarschijnlijk voort. De woningsector (met name meergezinswoningen, maar ook studenten- en seniorenwoningen) werd in 2021 wereldwijd de grootste sector wat betreft beleggingen en stootte daarmee voor het eerst het kantorensegment van de eerste plaats (zie grafiek). In Nederland bleef de kantorenmarkt redelijk goed overeind en deed ook de bedrijfsruimtemarkt het goed. In Nederland stond de woningmarkt qua beleggingsvolume op nummer 3. Dit kwam zeker niet door achterblijvende interesse, maar door een tekort aan product.

Hoewel geschetste beleggingsactiviteit in 2022 zal voortzetten, betekent de schaarste aan voorraad wel dat voor veel partijen ontwikkeling de meest kansrijke manier is om in te stappen.

Percentage van de wereldwijde totale vastgoedbeleggingen, per jaar:

Bron: Savills World Research op basis van RCA, gegevens over 12 maanden tot en met november van het genoemde jaar

Jan de Quay, Head of Investment bij Savills in Nederland, zegt: “In 2021 is de eerste schok van de pandemie afgenomen. Door de grote hoeveelheid kapitaal waarover veel beleggers beschikten werd er door steeds meer partijen geld ingebracht, waarbij zij zich voornamelijk richtten op core- beleggingen, zoals logistiek, prime kantoren en woningen. Daarnaast zagen we ook een sterke vraag naar (her)ontwikkelingsprojecten. Inflatie gaat een punt van aandacht zijn in 2022. Anderzijds biedt de vastgoedsector juist kansen in tijden van inflatie, omdat de indexatie in huurovereenkomsten voor een goede afdekking van de inflatie zorgt.”

Reinier Wegman, Head of Sales bij Savills in Nederland, voegt hieraan toe: “Hoewel uit de statistieken blijkt dat kantoren minder in trek waren dan woningen, vormen kantoren nog wel steeds een groter deel van de wereldwijde markt dan bedrijfsmatig vastgoed, ondanks alle berichtgeving over de groei van e-commerce. Hoewel woningen op plaats 3 staan, liggen in Nederland de categorieën kantoren (27%), woningen (23%) en bedrijfsruimten (34%) relatief dicht bij elkaar. Door het stabiele beleggingsklimaat, weten beleggers Nederland in de brede zin, goed te vinden.

Dit wordt extra versterkt nu internationale beleggers zich met name in Europa in 2022 steeds meer zullen bezighouden met ESG-strategieën. Nederland is op het gebied van ESG één van de koplopers. Hierdoor gaan we waarschijnlijk projecten zien waarbij oude kantoren versneld worden herontwikkeld, tot hoogwaardige duurzaam vastgoed.”

Savills’ sectorthema’s voor wereldwijde vastgoedbeleggingen in 2022:

  • 2022 gaat een keerpunt zijn voor winkelpanden. Dankzij de herwaarderingen van de afgelopen jaren is de sector aantrekkelijker geworden voor beleggers, in een tijd waarin winkeliers inmiddels beter zijn aangepast aan de nieuwe manier van winkelen. In een groot deel van Azië en opkomende markten vormen winkelobjecten nog in hoge mate een core beleggingsmogelijkheid.
  • Er zit potentie in logistieke panden op plekken waar de supply chain kan worden verkocht. In logistieke subsegmenten zoals ‘last-mile’ zien we ook mogelijkheden.
  • In het kantorensegment zal de vlucht naar kwaliteit onverminderd doorzetten. Er gaat concurrentie plaatsvinden wat betreft gebouwen die voldoen aan de opkomende duurzaamheidsnormen, en objecten die hier niet aan voldoen. Deze bieden een prima mogelijkheid tot herontwikkeling en een tweede leven.
  • De onduidelijkheid over toekomstig gebruik van kantoren maakt dat core+ en value add kantoren minder in trek zijn. Savills verwacht dat de ruimte behoefte post covid niet zal wijzigen ten opzichte van pre covid, het gebruik van de ruimte zal wel wijzigen, waardoor er in die sectoren meer activiteit zal plaatsvinden.
  • De woningsector blijft het goed doen; We zien wereldwijd mogelijkheden in secundaire steden, nu gebruikers op zoek zijn naar beter betaalbare, leefbare plekken.
  • Vergrijzing en de nadruk op gezondheid en welzijn zorgt voor groei van zorgwoningen en van seniorenwoningen. Deze kenmerken zich door langdurige inkomstenstromen.
  • Datacenters vormen een kans om de portefeuille te spreiden en hier zit zeker nog ruimte voor verdere groei. Beleggers worden zich echter ook steeds bewuster van de aanzienlijke CO2-footprint van deze sector.
Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?