Vastgoedbeheerder CORUM presteert in 2021 duidelijk beter dan de markt

0

• Jaarrendement vastgoedbeleggingsfonds CORUM Origin: 7,03%
• Jaarrendement vastgoedbeleggingsfonds CORUM XL: 5,84%
• 37 miljoen euro aan meerwaarden uit verkopen uitgekeerd aan CORUM-beleggers

Amsterdam, 02 februari 2022 – De vastgoedbeleggingsfondsen van vastgoedbeheerder CORUM behaalde in 2021 opnieuw solide rendementen boven het marktgemiddelde. Het fonds CORUM Origin heeft voor het tiende jaar op rij zijn jaarrendementsdoelstelling* van 6% overtroffen, met 7,03%. Het jongere fonds CORUM XL heeft op zijn beurt met een resultaat van 5,84% in 2021 voor het vijfde achtereenvolgende jaar zijn doelstelling** van 5% overschreden. Het effectief rendement van CORUM Origin in 10 jaar is 6,60%, de rendementsdoelstelling van CORUM XL in 10 jaar is 10%.***

De totale netto-instroom bedroeg 720 miljoen euro voor de twee vastgoedfondsen in 2021, een stijging van 77% ten opzichte van 2020 (406,3 miljoen euro). In het nog altijd economisch onzekere klimaat voor commercieel vastgoed werd de financiële bezettingsgraad van de gebouwen op een zeer hoog niveau gehandhaafd: ruim 96% voor CORUM Origin en meer dan 99% voor CORUM XL.

Beleggers profiteren van meerwaarden op gedane verkopen
Doordat CORUM het vastgoedbeheer in eigen huis heeft, kan het bedrijf zowel een algemene als doelgerichte aanpak van de vastgoedportefeuille in werking zetten. De jarenlange nauwe band met de huurders helpt CORUM om de behoeften van de huurders te identificeren en hierop te anticiperen, zodat wanbetalingen en leegstand van gebouwen zoveel mogelijk worden voorkomen. De betrokken CORUM-teams zijn bovendien alert op de marktontwikkelingen om objecten op het juiste moment te kunnen verkopen en zo kapitaalwinsten te realiseren, die vervolgens onder de beleggers van CORUM worden verdeeld. In 2021 genereerden CORUM Origin en CORUM XL gezamenlijk een totaal van 37 miljoen euro aan meerwaarden bij verkoop, die als uitzonderlijke dividenden aan de beleggers van de vastgoedfondsen zijn uitgekeerd.

Frédéric Puzin

CORUM-oprichter Frédéric Puzin: “Sinds de oprichting van CORUM zijn wij erin geslaagd onze strategie te handhaven, ondanks alle turbulentie en crises die we in de jaren hebben meegemaakt: vanaf het begin hebben wij onszelf duidelijke doelen gesteld, waar wij ons jaar in jaar uit aan hebben gehouden. Wij bieden geen theoretische winst, maar winst in de vorm van dividenden die (na aftrek van kosten) maandelijks op de bankrekening van onze beleggers worden gestort. Wij hebben meer dan ooit vertrouwen in onze toekomst en die van onze beleggers, omdat de eenvoudige beheerformules die aan het succes van onze vastgoedfondsen ten grondslag liggen dezelfde blijven: anticyclisch zijn op de markten, niet onder de situatie van een markt lijden maar deze juist benutten, en de fondsenwerving beperken tot het benodigde kapitaal waarmee wij vastgoed kunnen kopen en verkopen tegen de beste voorwaarden.”

Het kopen van aandelen in CORUM Origin en CORUM XL is een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is dit een langetermijninvestering met beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies. De rendementen zijn niet gegarandeerd en de hoogte ervan hangt af van de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt en de wisselkoersen. Wij adviseren een beleggingsperiode van ten minste tien jaar. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. U dient vóór elke belegging na te gaan of deze overeenstemt met uw vermogenssituatie.

* Benchmark index Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière (IEIF): naar schatting 4,20% voor vastgoedfondsen (SCPI’s) in 2021 in Frankrijk

** Jaarrendementsdoelstelling: Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (door het fonds betaald voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, d.w.z. 1,25% voor CORUM Origin en 0,10% voor CORUM XL in 2021), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het jaar N.

*** Het effectief rendement meet de rentabiliteit van een belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van de aandelen en de over de periode uitgekeerde dividenden, alsmede met de inschrijvings- en beheerkosten ten laste van de belegger.

Over CORUM
CORUM, onderdeel van de CORUM Butler Group, is een naamloze vennootschap dat is opgericht in 2011. Het heeft zijn hoofdkantoor in Parijs en kantoren in Amsterdam, Londen, Dublin, Wenen, Lissabon en Singapore. Momenteel telt de CORUM Butler Group wereldwijd circa 185 werknemers van 21 verschillende nationaliteiten. Tien jaar na oprichting is de onafhankelijke onderneming in Frankrijk uitgegroeid tot marktleider(1) in beleggingsoplossingen. De onderneming beheert een portefeuille met een totale waarde van meer dan 5 miljard euro en heeft het ruim 70.000 aandeelhouders.

(1) Bekroond als beste gediversifieerde vastgoedfonds van het jaar door “Le Particulier” in o.a. 2017, 2018, 2019 en 2020.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?