CBRE: Zeer sterk stijgende vraag naar kantoorruimte

0

Zoektocht naar hybridewerken-oplossingen in volle gang.

Na bijna twee jaar gedwongen thuiswerken, maakt het Nederlandse bedrijfsleven zich weer op om haar werknemers geheel of gedeeltelijk op kantoor te verwelkomen. Althans, dat mag worden afgeleid uit de ongekend sterk stijgende zoekvragen naar kantoorruimtes. De vraag is zó groot dat er sprake is van een ‘boeggolf’.

Dat blijkt uit de Market Outlook 2022 van CBRE Nederland, onderdeel van het beursgenoteerde CBRE Group, met meer dan 100.000 werknemers ’s werelds grootste adviesbureau voor vastgoed. In de jaarlijkse Market Outlook publiceert en analyseert CBRE de cijfers over het afgelopen jaar en geeft het een onderbouwde verwachting voor het komend jaar.

Bedrijven klaar om knopen door te hakken
In nog geen twee jaar steeg het aantal zoekvragen met maar liefst 52 procent. Het aantal bedrijven dat naar geschikte kantoorruimte zoekt en al in onderhandeling is, ligt nu zelfs 139 procent hoger dan negen maanden geleden. “Na een lange periode van onderzoeken en vooruitschuiven, zijn bedrijven nu klaar om knopen door te hakken”, aldus Sebastiaan van Nimwegen, Director Capital Markets bij CBRE.

De collectieve zoektocht naar passende hybridewerken-oplossingen is in volle gang. Inmiddels is duidelijk dat het kantoor hierin een veranderende rol speelt. Van oudsher zijn stad en kantoor een essentieel bindmiddel voor samenwerking en creativiteit: de marktplaats, waar ook ideeën en expertises werden uitgewisseld, was brandstof voor de economische motor. In de huidige kennisintensieve economie is deze ontmoetingsfunctie nóg belangrijker. We hechten grote waarde aan een aangename, sociale en duurzame werkomgeving waar we verbonden blijven met onze collega’s en het bedrijf waar we werken. Onder meer de golf aan nieuwe zoekvragen wijst erop dat kwalitatief hoogstaande werkplekken in het centrum van de stad gewild blijven

Stad en kantoor zijn bindmiddel
Voor de Nederlandse kantoorbeleggingsmarkt was 2021 nog een lastig jaar. Dat had vooral te maken met de afwachtende houding van gebruikers. Beleggers blijven daarom voorzichtig met risicovolle investeringen in kantoorvastgoed: de interesse is er, maar het verschil tussen wat de koper bereid is te betalen en wat de verkoper wil ontvangen, bleek tot dusver te groot. Kantoren op goede locaties of met langere huurcontracten kunnen wel op populariteit rekenen. CBRE verwacht dat het zichtbare herstel bij de gebruikers van kantoren in 2022 doorzet. Dit stimuleert ook de investeringsmarkt, met een vermoedelijk volume van 5 miljard euro tot gevolg, hoger dan de 4,5 miljard euro van 2021.

Verhoogde huurpotentie
Ook voor 2022 ziet CBRE ruimte voor huurgroei: “Economische groei aan de ene kant en schaarste op de hoogwaardige kantorenmarkt aan de andere, leiden tot een verhoogde huurgroeipotentie. Bovendien is Nederlands vastgoed voor de belegger nog altijd goedkoop vergeleken met omringende landen. Samen zorgt dit voor een lichte aanscherping van de aanvangsrendementen”, aldus Van Nimwegen.

Een andere belangrijke trend in de kantorenmarkt is dat de ESG-criteria steeds bepalender worden voor de interesse van investeerders. ESG staat voor Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Governance) en verwijst naar de drie centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging. “We hebben het dan met name over de certificering van gebouwen en de CO2- uitstoot van gebouwen”, aldus Van Nimwegen. “Die uitstoot moet naar 0 in 2050 en wordt nu versnel door regelgeving vanuit de Europese Unie. De eisen aan duurzame belegging worden steeds scherper. De financieringsmarkt gaat nu dezelfde duurzaamheidseisen stellen als de beleggingsmarkt. Gebouwen die niet aan de strengere Europese klimaatwetgeving voldoen, zullen lagere huren krijgen en minder waard worden. Gebouwen die wel aan de eisen voor ESG voldoen, zullen hogere huren krijgen en meer waard worden”.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?