Sloop Schaloenstraat in Haagse Moerwijk van start

0

Vandaag is het startsein gegeven voor de sloop van de oude complexen om ruimte te maken voor het nieuwbouwproject ‘De Schaloen’ in het Haagse Moerwijk. Met een symbolische slag van een grote sloopmachine gaven bestuursvoorzitter Staedion Gijsbert van Herk, wethouder Martijn Balster, directeur Frank Pieper van woningbouwontwikkelaar Sustay en directeur Henk Aantjes van aannemer De Vries en Verburg de aftrap van de sloop. De oude complexen bestaande uit 208 woningen en 7 bedrijfsruimten worden gefaseerd gesloopt om ruimte te maken voor 570 nieuwbouwwoningen, waarvan 222 sociale huurwoningen en 348 middenhuur woningen. De huidige bewoners hebben de mogelijkheid om na de sloop weer terug te keren naar de nieuwbouw.

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion is blij en ongeduldig met deze stap: “We moeten tempo maken hier op deze plek, in de stad en in de regio en daar wil ik ook op aangesproken worden. Te veel mensen staan op de wachtlijst voor een betaalbare woning. Met de start van de sloop zijn we weer een stap dichterbij een prachtig complex waar onze bewoners betaalbaar, prettig en groen kunnen wonen.”

Wethouder Martijn Balster (Wonen en Zuidwest): “In Den Haag heerst woningnood en is er specifiek een groot tekort aan betaalbare woningen. Met De Schaloen zetten we een flinke stap. We knappen dit deel van Moerwijk op, voegen huizen toe voor mensen met een laag en middeninkomen en werken aan een wijk waar je graag wilt zijn. Waar je thuis komt”.

Frank Pieper van Sustay: “Het afgelopen jaar is het nog lastiger geworden dan dat het al was om een betaalbare huurwoning te vinden. We zijn begonnen met de sloop van de oude sociale huurwoningen. Wat een trots gevoel geeft het me dat er én meer sociale huurwoningen voor terugkomen én de wijk Moerwijk tevens extra middenhuur krijgt. Het bewijst maar weer eens dat als meerdere partijen de schouders er onder zetten, veel bereikt kan worden op het gebied van volkshuisvesting.”

Mix van bewoners
Het plan voor de Schaloenstraat bestaat uit 570 woningen, waarvan 222 sociale huur en de 348 middenhuur woningen. Zo ontstaat er in Moerwijk een gemêleerde wijk met meer woningen. De bewoners die inmiddels allemaal zijn verhuisd, hebben de mogelijkheid om terug te keren zodra de nieuwbouw is gerealiseerd.

De Schaloen zorgt voor een aantrekkelijk Haags woongebied voor de huidige bewoners én voor de nieuwkomers. Er is woonruimte voor gezinnen, senioren en alleenstaanden. Deze mix zal zorgen voor een diverse wijk waar iedereen zich thuis kan voelen. De categorie middenhuur is een segment waarvan institutionele beleggers steeds vaker inzien dat dit een sleutelrol op de woningmarkt speelt. Zo ook Altera Vastgoed, die verheugd is dat de midddenhuurwoningen van De Schaloen aan haar portefeuille worden toegevoegd.

Participatie
De vorige bewoners en omwonenden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling. Zo zijn er sinds 2019 meerdere bijeenkomsten en spreekuren georganiseerd. Veel bewoners gaven aan dat ze graag zien dat de Schaloenstraat wordt aangepakt. Een klankbordgroep van bewoners heeft meegedacht met de plannen. Najaar 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen voor belanghebbenden. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn destijds een aantal zienswijzen van belanghebbenden gekomen. Ontwikkelaar Sustay neemt deze zienswijzen serieus en is met de belanghebbenden in gesprek.

Groen en duurzaam
De woningen in de Schaloenstraat krijgen duurzame voorzieningen voor meer wooncomfort en een lager energieverbruik. De woningen worden uiteraard gasloos en voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van duurzaamheid. De buitenruimte krijgt een nieuwe inrichting met veel aandacht voor groen en de Schaloenstraat wordt een zone voor langzaam verkeer. Vlakbij de Schaloen ligt het Zuiderpark waar de bewoners in het groen kunnen recreëren.

Den Haag Zuidwest
De plannen voor de Schaloenstraat dragen bij aan de ambitie die de gemeente heeft voor Den Haag Zuidwest. Een gemengde wijk voor mensen met een krappe beurs, maar ook voor de onderwijzer, politieagent en de middenstander. Bureau Palmbout heeft het stedenbouwkundig plan voor De Schaloen gemaakt. Palmbout maakt in opdracht van de gemeente ook de gebiedsvisie voor Den Haag Zuidwest en een stedenbouwkundig plan voor de wijken Dreven, Gaarden en Zichten.

Over Staedion
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 37.000 woningen en 6.500 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in de regio Haaglanden. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen. Onze missie is een eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners. Dat kunnen we niet alleen. Het werken aan een fijne woonomgeving doen we samen met de bewoners en onze (maatschappelijke) partners.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?