Savills en Tritax EuroBox plc: Reshoring, automatisering en werken op afstand zullen voor blijvende veranderingen zorgen in de Europese logistieke sector

0

Huurders van opslagruimte zien het verkorten van hun supply chains om risico’s terug te dringen als een duidelijke prioriteit. Dit is een trend die de vraag naar logistieke ruimte in Europa de komende drie jaar waarschijnlijk zal bepalen, aldus Savills en Tritax EuroBox plc, een toonaangevende investeerder in Europees logistiek vastgoed.

De wens om bedrijfsactiviteiten weer naar eigen land te halen (‘reshoring’) werd door 68% van de respondenten als belangrijke factor genoemd in de allereerste European Real Estate Logistics Census. Dit reshoring-proces is een reactie op de door de coronapandemie veroorzaakte economische verstoringen, de enorm lange levertijden, een tekort aan arbeidskrachten en stijgende brandstofkosten.

Daarnaast gaf 18% van de huurders in de enquête aan dat het terugdringen van het aantal goederen dat internationaal wordt ingekocht een bewuste strategie is – dit laat zien hoe huurders, ontwikkelaars, investeerders en adviseurs hierover denken. Tegelijkertijd verwacht 54% van de respondenten dat bedrijven meer voorraad aan zullen houden om beter aan het groeiende aantal online bestellingen te kunnen voldoen.

Deze trends moeten bezien worden in de context van een enorme stijging van de vraag naar bedrijfsruimte onder huurders, die de komende maanden alleen maar zal toenemen. Deze ontwikkeling wordt deels veroorzaakt doordat werken op afstand in Europa steeds meer terrein wint, met als gevolg extra groei van de online consumentenvraag.

Bijna alle huurders die de enquête hebben ingevuld (95%) zeiden te verwachten dezelfde hoeveelheid of meer ruimte nodig te hebben de komende drie jaar, terwijl iets minder dan de helft denkt meer ruimte nodig te hebben.
De enquête bracht verder aan het licht dat 3PL’s (logistieke dienstverleners) de sterkst uitbreidende huurders zijn, waarbij 58% van hen verwacht meer ruimte nodig te hebben, gevolgd door retailers (46%) en fabrikanten (41%).

Douglas van Oers, co-head Logistics & Industrial bij Savills in Nederland: “Sinds het begin van de coronapandemie is de vraag naar logistieke ruimte substantieel gestegen, terwijl het aanbod maar blijft slinken.”

“De sterke prestaties van de huurmarkt hebben op hun beurt gezorgd voor meer interesse vanuit de kapitaalmarkten voor de logistieke sector, waardoor de jaarlijkse investeringsvolumes inmiddels zijn gestegen tot 35 miljard euro en prime netto yields in veel van de belangrijkste markten tot onder de 3% zijn gedaald.”

Niek Poppelaars, co-head Logistics & Industrial, Savills: “Er is in Europa een tekort aan logistieke ruimte. In Nederland zien we ook dat huurders vanwege de stijging van online retailverkopen op zoek zijn naar meer ruimte en dat betekent dat we de komende 3 tot 5 jaar flinke huurgroei kunnen verwachten in onze markten.”

66% van de ontwikkelaars die meededen aan het onderzoek denkt dat automatisering de komende 12 maanden grote impact zal hebben op supply chains, veel meer dan welke andere factor dan ook.

Nick Preston, partner en fondsmanager bij Tritax EuroBox: “Om het risico op verstoringen terug te dringen en hun klanten beter van dienst te kunnen zijn, geeft 68% van de respondenten prioriteit aan ‘near-shoring’ van de bedrijfsactiviteiten en verwacht 54% meer voorraad aan te zullen houden. Samen met de verwachte aanhoudende groei in automatisering en werken op afstand vormen deze structurele trends een verdere bevestiging van het feit dat logistiek vastgoed van cruciaal belang is voor huurders, met name gebouwen op ‘core’ locaties in belangrijke Europese markten. De tekorten zullen nog nijpender worden en dat betekent dat de vraag van huurders en investeerders naar hoogwaardige logistieke voorzieningen op prime locaties op de lange termijn alleen maar zal toenemen.”

De stijgende grond- en productiekosten blijven echter een uitdaging voor ontwikkelaars; meer dan de helft (57%) van hen verwacht dat zowel de grondprijzen als de bouwkosten de komende vijf jaar met meer dan 5% per jaar zullen stijgen.

Het rapport brengt ook een enorm verschil in aanpak ten aanzien van ESG aan het licht. 71% van de investeerders en vermogensbeheerders geeft aan dat ESG al volledig is geïntegreerd in hun investeringsproces, terwijl 28% overweegt om ESG-criteria de komende drie jaar te gebruiken of volledig in hun proces te integreren. Vanwege het grote tekort aan de aanbodzijde heeft duurzaamheid echter een relatief lagere prioriteit onder huurders dan onder investeerders.

Lees het volledige rapport hier.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?