Twee ontwikkelaars toegetreden tot de NEPROM

0

De NEPROM verwelkomt Bakkers | Hommen en Egeria Real Estate Development als nieuwe leden. Met deze twee ontwikkelaars versterkt de NEPROM haar ledennetwerk.

Over Bakkers|Hommen
Bakkers|Hommen is een onafhankelijke private investerings- en ontwikkelingsmaatschappij met een duidelijke focus op projectontwikkeling in binnenstedelijke gebieden. De organisatie richt zich op de gehele cyclus van acquisitie, ontwikkeling, realisatie en assetmanagement. Vanaf de start in 2013 lag de focus op het transformeren van bestaand vastgoed naar appartementen. De Lee Towers in Rotterdam is hier een bekend voorbeeld van, waar 80.000 m² kantoor is omgezet naar 883 appartementen samen met CityPads. Inmiddels zijn de activiteiten verder verbreed.

De recentste toevoeging aan de ontwikkelportefeuille is de gebiedsontwikkeling Brainpark I in Rotterdam. Het college stemde recent in met het masterplan voor dit gebied. Bakkers|Hommen gaat na besluitvorming door de gemeenteraad op haar posities plannen uitwerken in drie fasen. Fase 1 gesitueerd aan de Kralingse zoom/ Erasmus zijde van Brainpark I zal ongeveer bestaan uit 775 sociale en middenhuur appartementen met voorzieningen, totaal 78.000 m² bvo. De totale ontwikkelpotentie in Brainpark I waar Bakkers|Hommen aan werkt is circa 220.000 m² bvo.

CEO Tom Bakkers is blij en trots om aan te sluiten bij de NEPROM. “We willen een bijdrage leveren aan de dialoog over en de realisatie van (binnen)stedelijke ontwikkelingen en de noodzaak in de komende jaren tal van uitdagingen binnen de woningbouwsector op te lossen. We zien de toetreding tot NEPROM als een eervolle bevestiging van Bakkers|Hommen als professionele organisatie. De NEPROM is bij uitstek het platform waar met collega-ontwikkelaars en geestverwanten deze discussies gevoerd kunnen worden.”

Over Egeria Real Estate Development
Egeria Real Estate Development (ERED) ontwikkelt binnenstedelijke vastgoedprojecten in de Randstad waarmee ze maatschappelijke waarde toevoegen. Aan het hoofd van de onderneming staan drie jonge veertigers: Roderik Mackay, Jasper Mandigers en Lillian Bijloos. De drie kennen de NEPROM door het volgen van de Leergang Projectontwikkeling vanuit hun eerdere functies bij BAM, AM en Provast en zijn blij nu met hun eigen bedrijf deel uit te maken van de vereniging. Mandigers: “NEPROM staat voor kwaliteit en visie en heeft dezelfde waarden die wij koesteren. Het is voor ons een bijzondere stap om hier nu onderdeel van te mogen zijn.”

De afgelopen jaren heeft ERED met durf en ondernemerschap ontwikkeld, zoals het project De David: een transformatie van een kantoorgebouw naar 365 woningen in het Riekerpolder. Een ander voorbeeld is het Rotterdamse LUCIA, 218 sociale appartementen voor studenten met diverse horeca en winkels in de plint en het Rachmaninoffhuis in Utrecht met 132 middenhuur appartementen in een voormalig stadskantoor.

Vanwege een maatschappelijk behoefte focust ERED zich nu op de ontwikkeling van middeldure huurwoningen. Belangrijke groepen – zoals zorgmedewerkers, leraren en starters – trekken noodgedwongen de stad uit. ERED wil voor hen een thuis bouwen en daarmee het karakter van onze steden behouden.

Over het NEPROM-lidmaatschap
Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.

Over de NEPROM
De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM is in 1974 opgericht. Meer informatie is te vinden op de website www.neprom.nl

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?