HousingAnywhere: Huurwoningen in heel Europa nog duurder, schaarser en minder toegankelijk

0

Studioprijzen in Amsterdam en Utrecht stijgen hard afgelopen jaar.

• Kamers, appartementen en studio’s in Europese steden zijn duurder in vergelijking met vorig jaar
• Huurprijzen van appartementen laten nog steeds de sterkste stijging zien, studio’s maken een inhaalslag
• In Nederland is er het afgelopen jaar een sterke stijging van studioprijzen in Amsterdam en Utrecht te zien.
• Gemeentelijke beperkingen en boetes helpen niet om het tekort op de huurwoningmarkt op te lossen

Huurprijzen van appartementen, privékamers en studio’s blijven stijgen in heel Europa, zo blijkt uit het HousingAnywhere Rent Index-rapport van het vierde kwartaal van 2021. Met name de prijzen voor appartementen stijgen hard, maar ook studio’s zijn bezig met een inhaalslag. Daarnaast zijn de gemiddelde huurprijzen in vergelijking met Q4 van 2020 ook aanzienlijk gestegen. Deze stijging is het meest opvallend voor Berlijnse appartementen met een prijsstijging van bijna 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van 2020.
De cijfers geven pijnlijk weer dat de regulatie van de huurmarkten met behulp van prijsplafonds en regelgeving om de betaalbaarheid te verbeteren, niet het gewenste resultaat hebben. Dat blijkt onder andere uit de terugslag die Berlijn ervaart na de afschaffing van het huurplafond (‘Mietendeckel’) eerder dit jaar. Het gebrek aan beschikbare en toegankelijke woningen blijft de prijzen dicteren.

“Steden strijden om talent, terwijl talenten strijden om huisvesting”, zegt Djordy Seelmann, CEO van HousingAnywhere. “Dit vraagt om samenwerking van gemeenten, universiteiten, projectontwikkelaars en technologieaanbieders om oplossingen te vinden voor zowel de korte als de lange termijn voor de huisvestingscrisis die Europa kwelt. Studenten en young professionals stellen hun internationale onderwijs- en carrièreplannen uit of annuleren deze zelfs omdat ze geen goede huisvesting kunnen vinden. Het onderstreept het belang van het prioriteren van co-creatie en samenwerking.”

Studioprijzen in Amsterdam en Utrecht stijgen hard afgelopen jaar
In Nederland is er het afgelopen jaar een sterke stijging van studioprijzen in Amsterdam en Utrecht te zien. Deze namen met 22% en 19% toe ten opzichte van vorig jaar naar 1181 euro per maand. Als het gaat om de kamerprijzen blijft Utrecht de duurste stad (€670) van ons land gevolgd door Amsterdam (€650). Beide steden bekleden een positie in de Europese top vijf van kamerprijzen. En wat betreft de huurprijzen voor appartementen draaien de twee steden hun posities om, waarbij Amsterdam koploper is met 1641 euro per maand en gevolgd wordt door Utrecht met 1445 euro per maand.


Gemiddelde maandelijkse huurprijzen voor studio’s:

De meest opvallende trends van Q4 2021 op een rij

  1. De top 5 steden met de sterkste huurprijsstijgingen (op jaarbasis), blijft vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal. Na Berlijn (39,5%) en Hamburg (21.3%), volgt Reykjavik met een stijging van 20,4%, gevolgd door Wenen (16,7%) en Milaan (14,5%). Parijs, Londen, Amsterdam en Utrecht domineren de topposities voor de huurprijs van alle soorten vastgoed. Parijs staat daarin te boek als de duurste stad en markeert de eerste positie voor zowel de appartementen (€1964) als privé kamers (€787), gevolgd door Londen waar de studio’s het duurst zijn (€1211), gevolgd door appartementen (€1850). Een kamer in Londen kost gemiddeld €711.
  2. Alle steden in Spanje laten een sterke kwartaalstijging zien na groen licht op het voorstel van het nieuwe huurbeleid. De grote vraag daar is of een dergelijk geheel van maatregelen de beste oplossing is om de fundamentele oorzaak van de crisis aan te pakken, namelijk het gebrek aan aanbod. Barcelona leidt deze trend met de hoogste stijging voor appartementen (6%) en particuliere kamers (5%), terwijl Madrid de hoogste stijging noteerde voor studio’s (5,1%).
  3. De kwartaalstijgingen op alle vastgoedtypes in Nederland vertragen, terwijl de markt anticipeert op beleidswijzigingen op gemeentelijk niveau. De stijging van de studioprijzen van Amsterdam en Utrecht op jaarbasis is echter zeer prominent aanwezig, waarbij Amsterdam de eerste positie inneemt (21,62%) en Utrecht de derde (18,80%). De data van HousingAnywhere met betrekking tot het advertentie- en boekingsgedrag suggereren echter dat de disbalans tussen vraag en aanbod in Nederlandse steden zeer prominent aanwezig is. Beschikbare woningen worden veel sneller verhuurd doordat er meer potentiële huurders in de running zijn voor een nieuwe woning.
  4. Deze disbalans lijkt ook te heersen in andere Europese steden, aangezien bijna alle woningen duurder zijn dan het jaar daarvoor. Appartementsprijzen stegen voor alle Europese steden in de index, de studioprijzen stegen in alle steden behalve voor Den Haag. Dit geeft aan dat het woningtekort geenszins een probleem is van een bepaalde stad of land, maar een pan-Europees en mogelijk mondiaal probleem.

Triple B: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en bereikbaarheid
“Wij zien beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid als de basis voor een duurzamer ecosysteem in de verhuurmarkt”, zegt Seelmann. “Korte verlichtingen, zoals huurplafonds en regelgeving, zijn niet houdbaar en kunnen op de lange termijn zelfs contraproductief zijn doordat het de risico’s vergroot om te investeren in woningen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid en bereikbaarheid. De huurmarkt vraagt om een sterke langetermijnvisie om een Triple B Rating te behalen.”

“Beschikbaarheid kan worden gerealiseerd door het opknappen van bestaande panden en het ontwikkelen van nieuwe panden, maar ook door het woningaanbod te beschermen en te voorkomen dat deze wordt gebruikt voor de toeristische huurmarkt. Betaalbaarheid kan worden nagestreefd door een verscheidenheid aan keuzes aan te bieden die geschikt zijn voor verschillende financiële situaties, om diversiteit en inclusie te waarborgen. En last but not least kan de bereikbaarheid worden bevorderd door rekening te houden met aspecten die verder gaan dan de directe financiële kenmerken, zoals toegankelijkheid tot verschillende type huizen, transparantie van huurinformatie, infrastructuur, onderwijs- en werkgelegenheidskansen, cultuur en de voordelen van buurten en hun gemeenschappen.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?