Savills stelt Katarzyna Chwalbińska-Kusek aan als ESG lead in Polen

0

Savills heeft Katarzyna Chwalbińska-Kusek aangesteld als ESG & Sustainability Lead in Polen. Dit is in lijn met de wereldwijde strategie van Savills om de ESG-capaciteiten te versterken en om opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG).

Al ruim 15 jaar zet Katarzyna zich in voor duurzaam bouwen. Zij heeft een groot deel van haar professionele loopbaan gewerkt bij BuroHappold Engineering, een internationale leider op het gebied van engineering consultancy voor de gebouwde omgeving. Hier was Katarzyna verantwoordelijk voor marketing en business development in Europa. Katarzyna adviseerde zowel Poolse als internationale klanten over de implementatie van ESG-strategieën en niet-financiële verslaglegging.

In haar tijd bij BuroHappold heeft zij samen met enkele collega’s een innovatief kantoorconcept uitgerold in de Spectrum Tower in Warschau, waarbij de nadruk lag op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Dit is tevens het eerste gebouw in Polen dat een WELL Building Standard Gold-certificaat heeft ontvangen. Verder ontwikkelde Katarzyna in Rusland een strategie op basis van het Global Reporting Initiatief, een raamwerk dat handvatten biedt bij het rapporteren over duurzame ontwikkeling.

Van 2016 tot 2019 was ze lid van het uitvoerend comité van het Urban Land Instituut in Polen. Katarzyna heeft daarnaast samengewerkt met de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de European Climate Foundation (ECF). Ze is zeer bedreven in Poolse en internationale niet-financiële verslaglegging en duurzame ontwikkelingsdoelen die zijn opgenomen de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

“ESG is al enige tijd een van de belangrijkste thema’s in de vastgoedsector. Nooit eerder zijn klimaatdoelen zo duidelijk vastgelegd in wet- en regelgeving met specifieke rapportage-eisen als nu het geval is. Dit benadrukt des te meer de noodzaak om een duurzame bedrijfsstrategie te creëren. In verschillende landen helpt Savills opdrachtgevers al bij de implementatie van een verantwoord beleid voor duurzame ontwikkeling. We zijn verheugd om Polen hieraan toe te kunnen voegen. In Polen zijn wij een van de eerste vastgoedadviseurs die hier serieus mee aan de slag gaat en ESG vanuit een holistisch perspectief benaderd. ESG gaat tenslotte niet alleen over het milieu, de E van ESG, maar over een reeks criteria die ook betrekking hebben op de S en de G, zoals sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en het bestuur van een organisatie,” zegt Tomasz Buras, CEO, Savills Polen.

Katarzyna zal bij Savills in Polen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van ESG-strategieën, evenals de implementatie ervan, en ervoor zorgen dat opdrachtgevers voldoen aan verplichte duurzaamheidswetgeving. Daarbij zal zij zich ook richten op het verbeteren van interne processen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

“We verweven alle drie de pijlers van ESG in onze adviezen; van transacties tot kantoorinrichtingen en duurzaam vastgoedbeheer. Hierbij richten we ons op hoofdthema’s als energie-efficiëntie en decarbonisatie, materiaalgebruik en circulariteit, en de maatschappelijke waarde van vastgoed. Bovendien werken we nauw samen met opdrachtgevers. Enerzijds om het welzijn van kantoorgebruikers te verbeteren en anderzijds om te zorgen dat eenieder te allen tijde voldoet aan verplichte duurzaamheidswetgeving. Op deze manier verhogen we zowel de financiële als de maatschappelijke waarde. Zo zetten wij bijvoorbeeld de certificering van groene gebouwen in om de ESG-strategie van een bedrijf te verbeteren. We creëren daarmee een ESG business case voor onze klanten,” zegt Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Associate Director, ESG & Sustainability Lead, Savills Polen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?