Savills over de opmars van de groene fintech-sector

0

Deze blog werd geschreven door Savills collega’s Paul Bennet, Director Tenant Representation in London City en IJsbrand Brunger, Head of Leasing in Amsterdam.

Onze hoofdstad is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor fintech-bedrijven, blijkt uit de Savills European Fintech Occupier Index. Amsterdam eindige op de vierde plaats, terwijl ze eén jaar eerder nog op de tiende plaats stond. Deze sterke stijging wordt gedreven door het feit dat Amsterdam in internationaal perspectief een belangrijke markt voor duurzame financiering aan het worden is.

Amsterdam heeft een dynamisch ecosysteem van groene fintech-bedrijven die hun hoofdkantoor in de hoofdstad gevestigd hebben. Daarnaast zijn er diverse incubators en accelerators aanwezig die jonge ondernemers ondersteunen bij het testen van ideeën en het aantrekken van durfkapitaal. Amsterdam is een markt met wereldwijde zichtbaarheid en potentie. Dit heeft eraan bijgedragen dat er in de loop van de jaren veel fintech-innovaties zijn ontstaan in Amsterdam die vandaag de dag internationale aandacht genieten, wat ook leidt tot internationale overnames van Nederlandse bedrijven.

Vanuit vastgoedperspectief zullen met name steden met gevestigde financiële markten het best in staat zijn om de groene fintech groei te ondersteunen. Naast Amsterdam wordt ook Londen steeds vaker aangewezen als een van de hotspots wegens het aantal snelgroeiende bedrijven dat financiële producten en diensten aanbiedt met een duurzaam karakter.

Afgelopen oktober is de wereldranglijst van financiële centra van de Londense denktank Z/Yen gepubliceerd. In de Global Green Finance Index (GGFI) werden maar liefst 80 financiële centra gerangschikt op investeringen in duurzame ontwikkelingsprojecten (publieke, private en non-profit investeringen). Waar Amsterdam in de eerste helft van 2021 nog op de eerste plek stond in de index en Londen op de tweede plaats, ruilden de steden in de tweede helft van het jaar van plaats, gevolgd door Zürich, Luxemburg en Geneve.

Door het talent dat zich in deze steden bevindt zijn bedrijven bereid om hogere kantoorhuren te betalen in vergelijking met andere Europese fintech-steden. Zo bedragen de huurprijzen in Londen circa € 1.500 per vierkante meter, in Parijs € 920 per vierkante meter, in Berlijn € 500 per vierkante meter en in Amsterdam € 450 per vierkante meter. Naast de aanwezigheid van (duurzaamheids)financiering en huurprijs is het belangrijk dat er kantoorruimte beschikbaar is die kan bijdragen aan de groei van de fintech-bedrijven.

Het is nog te vroeg om te uitspraken te doen over de invloed van groene fintech-bedrijven op de kantoorgebruikersmarkt. Groene fintech zit nog in de productontwikkelingsfase, en al gaat die ontwikkeling in een rap tempo, kun je het nu nog beter zien als een bron van groei voor traditionele financiële dienstverlening, dan als een gebruikersdoelgroep an sich met specifieke kantoorwensen. Dit komt omdat de meeste fintech-bedrijven en grote banken duurzaamheidsfinanciering verstrekken naast andere activiteiten, en elke financiering met een duurzaamheidsoogmerk valt onder dezelfde noemer; ‘groene financiering’. Zo kunnen financiers kleine boutiques zijn met voormalige bankiers aan het hoofd, of grote instellingen zoals De ABN AMRO Groenbank, dochter van ABN AMRO N.V., die financiering verstrekt voor projecten die bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Wat we wel weten is dat groene leningen steeds meer regel dan uitzondering zijn in de vastgoedsector. De term ‘groen’ dekt echter niet helemaal de lading, aangezien het vooral op het milieu, de E van ESG, is gericht. Daarom houden wij liever duurzaamheidslening aan, dat dekt de volledige ESG lading beter. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen voor duurzaamheidsfinanciering zijn: hernieuwbare energie, voorkoming van verontreiniging, behoud van biodiversiteit en circulaire economieprojecten.

Uit analyses van Savills blijkt dat tussen januari en november 2021 19 procent van de leningen ‘groen’ was. Dit aandeel zal naar verwachting alleen maar toenemen. Zo heeft NSI deze maand een groene kredietfaciliteit afgesloten van € 300 miljoen, waarbij NSI heeft toegezegd om duurzaamheid volledig te integreren in al haar activiteiten. Waar men voorheen soortgelijke duurzaamheidsambities als zeldzaam beschouwde, wordt dit nu steeds vaker de norm. Over enkele jaren zullen we terugkijken op deze periode en deze bestempelen als zijnde het begin van een invloedrijke beweging, zowel voor vastgoedeigenaren als huurders.

Lees meer: Spotlight: European Fintech Occupier Outlook 2022.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?