Kazerne Maastricht naar opleidingsproject jongeren

0

De voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee in Maastricht wordt verkocht aan Porthos, een maatschappelijke onderneming die er jongeren onderbrengt. Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf, ondertekende deze week per videoverbinding de koopovereenkomst.

Porthos, een door lokale ondernemers opgerichte coöperatie, wil in het uit 1917 stammende gebouw zo’n 30 jongeren tijdelijk onderdak bieden. De verkoop van het al geruime tijd leegstaande pand is onderdeel van het landelijke programma ‘Skills in de stad’, waarbinnen het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) met verschillende maatschappelijke partijen en overheden samenwerkt. Doel van het programma is om jongeren die vroegtijdig zonder diploma de school verlaten te begeleiden naar een passende opleiding, baan en woning.

Het pand wordt verkocht op basis van een door Porthos opgestelde ‘business case’, met daarin onder meer forse eigen investeringen in de renovatie en verbouwing van het pand. Inkomsten moeten komen uit onder meer verhuur van ruimtes aan bij het project betrokken bedrijven en organisaties en de inrichting van een leerwerkplaats.

Voor de verkoop van het pand aan Porthos gelden een aantal strenge voorwaarden. Zo moet het pand een maatschappelijke bestemming behouden. Bovendien heeft het RVB het eerste kooprecht, mocht de nieuwe eigenaar er vanaf willen.

Samenwerking
Staatssecretaris Knops van Binnelandse Zaken ondertekende op woensdag 15 december 2021 naast de koopovereenkomst met Porthos ook een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Maastricht. ‘Porthos verzorgt de huisvesting en opleiding van de jongeren, de gemeente betaalt voor de begeleiding. Iedere deelnemer aan het programma krijgt een persoonlijke coach’, legt RVB-projectleider Hans ten Velden uit.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor de selectie van de voormalige marechausseekazerne in Maastricht intensief samengewerkt met het atelier van de Rijksbouwmeester. Onder voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade is in kaart gebracht welke leegstaande RVB-gebouwen in aanmerking komen voor een ‘Skills in de stad project’ en in welke steden de jongerenproblematiek aandacht vraagt. Op basis hiervan zijn de steden Maastricht en Leeuwarden uitgekozen.

Na selectie van de voormalige marechausseekazerne in Maastricht heeft het atelier van de Rijksbouwmeester het gebouw nader bekeken. Zo is de plattegrond en indeling van het gebouw onderzocht om te kunnen beoordelen of alle geplande activiteiten er ook goed in zouden passen.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?