Nog zeker 10 grootschalige zonneparken in de pijplijn

0

Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht de komende jaren zo’n 10 grootschalige zonneparken in de markt te kunnen zetten. De locaties zijn grotendeels van Rijkswaterstaat en worden in erfpacht aangeboden.

De meeste locaties liggen langs infrastructuur, bijvoorbeeld wegen of spoorlijnen, en bestaan om die reden uit lange stroken grond. Zo zijn er locaties in voorbereiding langs de A37 in Drenthe. En langs de A15 en de Betuwelijn gaat het om een strook grond van zo’n 70 kilometer die wordt verkend.

Daarnaast zijn er plannen om drijvende zonnepanelen aan te liggen op depots voor verontreinigde baggerspecie. In deze depots ligt verontreinigd slip opgeslagen afkomstig van baggerwerkzaamheden op bijvoorbeeld de Maas of Waal. Bij de locaties Krammersluizen en Kreekraksluizen in Zeeland worden ook zonnepanelen op water aangelegd.

Projectleider Mark Helfrich van het Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat de meeste locaties de komende jaren op de markt komen. ‘Maar de locaties langs de A15, dat duurt zeker nog wel 4 of 5 jaar. Misschien nog wel langer.’

Binnen het programma ‘Opwekking Energie op Rijksgrond’ werkt Rijksvastgoedbedrijf (RVB) samen met Rijkswaterstaat (RWS) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan de voorbereiding van de gronduitgiftes. ‘RWS is de beheerder van de grond namens de Nederlandse staat, RVO is verantwoordelijk voor de subsidies en RVB verzorgt de uitgifte van de locaties op Biedboek.nl’, vertelt RVB-projectleider Helfrich.

Almere
Onlangs gaf het Rijksvastgoedbedrijf een locatie van 25 hectare uit aan Vattenfall. Het energiebedrijf krijgt de locatie voor 25 jaar in erfpacht. Het is het eerste grootschalige zonnepark dat zonder subsidie wordt gerealiseerd.

‘De benodigde subsidie was voor ons een belangrijk gunningscriterium’, licht Helfrich de procedure toe. Dat subsidievrij nu al mogelijk is, komt deels door de goede voorbereiding van het RVB. ‘Wij hebben de locatie onderzocht en lokaal gezorgd voor politiek en maatschappelijk draagvlak. Dat beperkt de financiële risico’s.’

De locatie in Almere ligt in de Flevopolder, vruchtbare landbouwgrond. Om die reden is bij de uitgifte bepaald dat het perceel niet volledig met panelen bedekt mag worden. ‘Zou je dat wel doen, dan neemt de bodemkwaliteit af. Door de bodembedekking te beperken zorgen we ervoor dat landbouw ook over 25 jaar nog mogelijk is.’

Andere beperkende factor is een hoogspanningskabel die over het perceel heen loopt. Hieronder mogen geen panelen worden geplaatst. Deze strook, zo’n 5 hectare, wordt door Vattenfall als natuurgebied ingericht.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?