Xior Student Housing en de gemeente Amsterdam tekenen afsprakenbrief

0

Team DubbeLL + Bureau SLA ontwikkelen woontoren Amstel III / H-buurt.

In Zuidoost aan de Karspeldreef 15 gaat Xior Student Housing – i.s.m. DubbeLL buurtontwikkelaars – de bestaande studentencampus uitbreiden met ongeveer 350 woningen voor studenten en jongeren. Naast dit grote aantal woningen komt er een foodcourt, studie- en wasruimte en verschillende commerciële/maatschappelijke voorzieningen. De gemeente Amsterdam en Xior Student Housing hebben daartoe vandaag een afsprakenbrief getekend.

Op basis van deze afspraken gaat het ontwikkel- en ontwerpteam, naast DubbeLL -buurtontwikkelaars, bestaande uit Xior, Bureau SLA, BOOM Landscape, Van Rossum en Nelissen Ingenieurs, verder met de ontwikkeling van deze bijzonder duurzame woontoren.

Woningen voor studenten en jongeren
Op de huidige parkeergarage komt een woontoren van ca. 80 meter hoog met ongeveer 350 studio’s. Hiermee leveren de betrokken partijen een bijdrage aan het grote woningtekort voor jongeren en studenten in de Metropool Regio Amsterdam.

De studio’s zijn specifiek bedoeld voor deze doelgroep en gemiddeld resp. 18,5m² en 26m² groot. Op de onderste lagen van het gebouw komen een horecavoorziening (foodcourt), collectieve studie-, woon- en wasruimtes en diverse commerciële / maatschappelijke voorzieningen. Er wordt een dakterras voor de bewoners gerealiseerd en een binnenhof dat toegankelijk is voor iedereen.

Buurtontwikkeling = koppeling tussen H-buurt en Amstel III
Dit nieuwe gebouw aan de Karspeldreef, direct naast station Bullewijk sluit door haar programma goed aan bij de H-buurt en maakt door haar schaal en vorm een zichtbare relatie met het ontwikkelgebied in Amstel III. De overgang van deze twee buurten in Amsterdam Zuidoost wordt hierdoor mooi gemarkeerd. Ook vormt de nieuwbouw, zowel ruimtelijk als programmatisch, een mooie en passende toevoeging aan de bestaande studenten- en jongerencampus en markeert het spoorpark en stationsomgeving rondom station Bullewijk.

Kansen voor jongeren in Zuidoost
Met de uitbreiding van de studentencampus komen er in Zuidoost veel woningen bij voor studenten en jongeren. Xior Student Housing heeft met de gemeente afgesproken dat zij zich gaan inspannen om 25% van de woningen met voorrang aan te bieden aan studenten en jongeren uit Zuidoost. Hiermee creëren we kansen voor deze studenten en jongeren zodat zij in hun eigen buurt kunnen blijven wonen; dichtbij familie en vrienden. De uitbreiding van de studentencampus is een project vanuit masterplan Zuidoost. Meer huisvesting voor jongeren uit Zuidoost in Zuidoost is een van de ambities uit het masterplan.

Duurzaamheid & Groen
Het ontwerp van bureau SLA (Peter van Assche) draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de stad. De woontoren gaat uiteraard voldoen aan de BENG-norm. In de gevel zijn de daarvoor de benodigde zonnepanelen zorgvuldig verwerkt. Er wordt bij het project ook gestreefd naar hergebruikt materiaal voor de gevel en het gebouw zal middels een modulaire, demontabele constructie opgebouwd worden. Daarnaast is het plan ontworpen met oog op flexibiliteit. Zo kunnen bijvoorbeeld de wanden van de studio’s verwijderd worden indien de woonwensen in de toekomst wijzigen.

Het nieuw te creëren binnenhof vormt een “pocket park” tussen de bebouwing en wordt voorzien van groenblijvende planten en een waterpartij. Met de ideale ligging bij station Bullewijk, wordt er volop ingezet op het stimuleren van het gebruik van het OV en de fiets.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?