Wisseling en versterking directie bij Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement

0

Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement gaat per 1 december 2021 haar directiestructuur aanpassen. Robert Kaufmann draagt per deze datum zijn eindverantwoordelijkheid als CEO na ruim 30 jaar over aan Bert van Lunteren. Tevens zal de directie versterkt worden met de komst van CFO Frank Klok.

Robert Kaufmann heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van Van ’t Hof Rijnland Vastgoedmanagement. Van ’t Hof Rijnland is ruim 26 jaar geleden voortgekomen uit een fusie van de beheerafdelingen van Van ’t Hof Makelaardij (Gouda e.o.) en Makelaarskantoor Rijnland (Voorschoten e.o.). De fusieorganisatie vestigde zich in Zoetermeer en startte met ca. 9.200 woningen in beheer en 33 personeelsleden. In die periode is de organisatie onder aansturing van Robert Kaufmann uitgegroeid van een lokaal naar een landelijk opererende property management organisatie, met op dit moment ca. 35.500 woningen in beheer en 165 personeelsleden. Het aantal vestigingen is in die tijd gegroeid naar 5.

Robert Kaufmann legt uit: “Als property management organisatie constateerden wij een aantal jaren geleden duidelijk een verandering in de vastgoedmarkt. Beleving en ‘customer journey’ voeren sterk de boventoon. Al deze elementen hebben een versnelde en grote impact op de inrichting van de bedrijfsprocessen, digitaliseringsgraad, datamanagement en de servicegerichtheid van onze organisatie. Ongeveer 4 jaar geleden hebben wij Bert van Lunteren aan het directieteam toegevoegd en zijn wij samen begonnen aan de transitie van onze organisatie. De afgelopen jaren is er een goede basis gelegd en zijn wij nu volop bezig met het uitbouwen van de organisatie. Ik draag met vol vertrouwen de directietaken over aan Bert. Na de overdracht blijf ik nog betrokken bij een aantal particuliere klanten.”

Bert van Lunteren vult Robert aan: ”De afgelopen jaren hebben wij heel fijn samengewerkt en ik vind het dan ook een eer om de transitie met het managementteam verder vorm te geven. Bij het uitbouwen hanteren wij de vastgoedpiramide ‘Stenen, beleving en waardecreatie’ op basis waarvan wij onze ‘VHR Belevingspiramide’ hebben ontwikkeld. De ‘VHR Belevingspiramide’ is onze leidraad bij het optimaliseren van onze dienstverlening in relatie met de klantenreis, het toevoegen van ondersteunende concepten en het vormgeven van onze organisatie met de vijf proposities: VHR Living, VHR Rental, VHR Owners, VHR Transition® en VHR Advising.

Met het toevoegen van Frank Klok aan het directieteam, kunnen wij invulling geven aan deze sterk veranderende behoeften. Naast de services en klantbeleving vanuit de offline wereld, zal enerzijds de compliance en anderzijds de online wereld een steeds nadrukkelijker rol krijgen. De competenties en ervaringen van Frank op dit gebied, zijn dan ook van grote toegevoegde waarde. Wij zijn dan ook blij met de komst van Frank.”

Frank Klok is registeraccountant en heeft de afgelopen jaren bij een aantal bedrijven gewerkt als accountant, controller en financieel manager. De laatste 3 jaar bij Doornbos Equipment en daarvoor heeft hij 15 jaar bij de Schep Groep gewerkt.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?