Savills: Europese Green Deal en strengere regelgeving zetten investeringsverplichtingen van verhuurders onder druk

0

Bijna twee jaar geleden introduceerde de Europese Commissie haar Green Deal. De deal verplicht alle 27 lidstaten van de EU hun CO2-uitstoot voor 2030 terug te brengen naar 55% van het niveau van 1990.

Van de totale CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, zit volgens de IEA momenteel 38 procent opgeslagen in bestaande bouw. Tussen nu en 2030 staan er 35 miljoen gebouwen op de planning om gerenoveerd te worden. De koolstof die in deze gebouwen opgeslagen is, kan bij renovatie of sloop vrijkomen.

Deze ambitieuze doelstellingen hebben overheden in heel Europa ertoe aangezet om strengere regelgeving te introduceren.

In Nederland moeten nieuwe huurovereenkomsten voor kantoorruimte in 2023 een energieprestatiecertificaat (EPC) label C of hoger hebben, en in 2030 zelfs label A.

Deze maand nog heeft de regering van het Verenigd Koninkrijk in haar Net Zero Strategy voorgesteld om voor particulier verhuurd commercieel vastgoed in Engeland en Wales een energiezuinigheidsnorm van EPC B te introduceren. Sinds april vorig jaar mogen kantoorgebouwen met een EPC-label lager dan E volgens de Minimum Energy Efficiency Standards (MEES) niet meer worden verhuurd, wat volgens berekeningen van Savills neerkomt op zo’n 10 procent van de totale kantorenvoorraad in het centrum van Londen.

Daardoor zijn verhuurders inmiddels meer gaan investeren in hun kantoorgebouwen, om te voorkomen dat ze straks onverhuurbare kantoorruimte in hun portefeuille hebben. In alle kantorenmarkten in de eurozone zijn de jaarlijkse kapitaaluitgaven (capex) gestegen van nog geen 6 procent van de kapitaalwaarde in 2011 tot meer dan 8 procent in 2020, volgens gegevens van MSCI. Naar verwachting zal de jaarlijkse capex de komende drie tot vijf jaar verder stijgen tot 8 à 10 procent van de kapitaalwaarde.

De stijgende bouwkosten die het komende jaar als een donkere wolk boven de markt hangen, bemoeilijken echter het asset management van verhuurders, die willen voorkomen dat hun panden incourant worden. Verder is de situatie rond oudere kantoorgebouwen, die veelal op de monumentenlijst staan, een cruciaal punt waar nog geen duidelijkheid over is. Het zijn juist deze gebouwen die meer koolstof uitstoten, maar het valt het nog te bezien of in nieuwe regelgeving rekening wordt gehouden met de hoeveelheid opgeslagen koolstof gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw, waarmee de relatief hogere CO2-emissies van nu eventeel te compenseren zouden zijn.

Verder wordt het interessant om te zien of verhuurders die actief investeren, beloond worden voor het renoveren van een verouderd kantoor tot een gemiddeld presterend object.

In de strijd tegen de klimaatverandering en met het oog op de doelen die ze moeten behalen, gaan Europese overheden de komende jaren ongetwijfeld strengere beperkingen opleggen aan de koolstofemissies binnen het commercieel vastgoed. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat verhuurders gaan nadenken over het asset management van hun panden, om te voorkomen dat die als gevolg van deze beperkingen onverhuurbaar worden.

Savills erkent dat vastgoed verantwoordelijk is voor 40 procent van de koolstofemissies en, samenvallend met COP26, lanceren we een nieuw onderzoeksrapport naar de manier waarop de sector zich aanpast aan de uitdagingen van de klimaatverandering. Savills zet zich in om tegen 2030 netto CO2-neutraal te zijn in haar bedrijfsvoering. Via Savills Earth brengt Savills de expertise van meer dan 100 specialisten vanuit verschillende Savills vestigingen samen om klanten te ondersteunen en te adviseren over hun duurzaamheids-, energie- en koolstofstrategieën.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?