BMO Real Estate publiceert routekaart naar netto nul voor zijn Europese vastgoedportefeuilles

0

BMO Real Estate Partners (BMO REP), de pan-Europese vastgoed- en vermogensbeheertak van BMO Global Asset Management, publiceert vandaag zijn gefaseerde routekaart om in 2050 of eerder de CO2-uitstoot van het bedrijf terug te brengen tot netto nul. Deze ambitie is in lijn met de jarenlange inzet van BMO REP om duurzaam vastgoed aan te bieden. De onderneming beschikt reeds over een stevige basis om de CO2-uitstoot waar het de controle over heeft te elimineren, om zo een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het verkleinen van de impact van gebouwen op de klimaatverandering.

De aanpak van BMO REP volgt de UK Better Buildings Partnerships Net Zero Carbon Pathway Framework en zal worden toegepast op alle vastgoedactiviteiten in Europa. Er komen doelstellingen voor zowel de korte, de middellange als de lange termijn. Bedoeling is om in 2032 door een derde partij gecertificeerd te zijn als CO2-neutraal en in 2050 als netto nul.

In opeenvolgende fases zal BMP REP de volgende, meetbare acties ondernemen:

  • Bij alle aankopen zal BMP REP de emissies in kaart brengen en de nieuwe vastgoedassets uiterlijk twee jaar na aankoop op de route naar netto nul zetten
  • BMP REP zal de interne managementprocessen aanpassen zodat die het vergrote belang van CO2 reflecteren. Die best practices worden tevens opgenomen in de businessplannen van alle individuele assets
  • BMP REP zal de operationele emissies van bestaande assets verkleinen zodat hun energieverbruik voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs
  • BMP REP zal de CO2-uitstoot van lopende bouwprojecten verkleinen, en tijdens het bouwproces good practices ondersteunen en aanmoedigen
  • Als laatste redmiddel zal BMP REP een gecertificeerde compensatie van de CO2-uitstoot ontwikkelen en implementeren wanneer alle andere genomen acties niet voldoende blijken

Een belangrijk resultaat en onderdeel van de strategie is het verbeteren van de kwaliteit van beschikbare data. BMO REP wil minder afhankelijk zijn van schattingen door de gebruikers en de stakeholders uit de toeleveringsketen meer betrokken te maken. Daarnaast zal BMO REP een interne schaduwprijs voor CO2 instellen om zo klimaatgerelateerde risico’s en kansen duidelijk te communiceren bij de besluitvorming over investeringen, en om best practices bij derde partijen aan te moedigen.

Deze klimaatambitie is een zeer belangrijk onderdeel van BMO GAM’s engagement als medeoprichter van het Net Zero Asset Managers Initiative. De vastgoedtak profiteert ook van de sterke reputatie en geschiedenis van het moederbedrijf, waarvoor verantwoord beleggen en betrokkenheid een integraal onderdeel vormen van de mentaliteit en de bedrijfscultuur.

Andy Szyman, Hoofd Duurzaamheid, BMO Real Estate Partners: “ESG-overwegingen en interventies maakten altijd deel uit van onze mind-set. In onze portefeuilles zijn daar vele voorbeelden van te vinden met aanzienlijke voordelen, zowel vanuit beleggings- als duurzaamheidsperspectief. Deze successen zijn de motor van onze ambitie en onderschrijven ons streven naar een transparante strategie richting een nettonul-uitstoot, ten bate van onze klanten, onze sector en de samenleving als geheel. We zijn vastbesloten om ons werk met behulp van deze routekaart voort te zetten. We kijken ernaar uit om onze vooruitgang bij het bereiken van deze doelstellingen publiek te kunnen maken.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?