Outlook 2022 – 2024 Syntrus Achmea Real Estate & Finance: Hypotheken en vastgoed blijven aantrekkelijk nu economie aantrekt en rente laag blijft

0

Hypotheken en vastgoed blijven aantrekkelijke asset classes voor institutionele beleggers, zeker nu de economie aantrekt en de rente naar verwachting laag blijft. Op de retailmarkt ontstaan op de beste locaties interessante investeringsmogelijkheden door de gestegen aanvangsrendementen en gedaalde huurniveaus. Dat schrijft Syntrus Achmea Real Estate & Finance in de Outlook 2022 – 2024.

“De onzekere Covid-19-periode ligt hopelijk achter ons”, zegt Jos Sentel, manager Strategy & Research. “De meeste hypotheek- en vastgoedmarkten zijn robuust gebleken. Positieve economische vooruitzichten zorgen ervoor dat consumentenbestedingen en de vraag van gebruikers op peil blijven. Tegelijkertijd zorgt het monetaire beleid ervoor dat renteniveaus laag blijven en de aantrekkelijkheid van hypotheek- en vastgoedbeleggingen hoog. Beleggers vragen daarbij om meer maatwerk en flexibiliteit. Ook wint beleggen met impact aan belang.”

De hypotheekmarkt is vrijwel niet geraakt door de pandemie. Het aantal achterstanden is beperkt gebleven en de vraag van vooral bij- en oversluiters is groot. De kans op snelle renteverhogingen is klein, waardoor de marges voor hypotheken stabiel blijven. Sentel: “Goede economische vooruitzichten rechtvaardigen in onze ogen relatief meer beleggingen met een loan to value boven de 60 procent. Daarnaast zien we dat ESG bij beleggers in hypotheken hoog op de agenda staat.”

Groot tekort aan woningen
Op de woningmarkt blijft de vraag naar betaalbare huurwoningen groot. Binnen de vrije sector is met name in het middensegment (750 tot circa 1100 euro) een groot tekort aan woningen. Voor institutionele beleggers zijn de acquisitiemogelijkheden schaars. Stijgende bouwkosten en toenemende concurrentie tussen beleggers zorgen daarnaast voor lagere aanvangsrendementen. “Toch zorgt het resulterende risico-rendement profiel ervoor dat beleggen in woningen niet minder aantrekkelijk wordt”, zegt Sentel.

Zorgvastgoed is eveneens gewild bij binnen- en buitenlandse beleggers. Dit is niet los te zien van de demografische vooruitzichten (vergrijzing) en de bijhorende vraag naar zorgvastgoed in de verschillende segmenten van ‘cure’ en ‘care’. Concurrentie en het achterblijvende aanbod van toekomstbestendig zorgvastgoed zorgen voor blijvend hoge prijzen en lagere rendementen. Zorgvastgoed is de niche-status definitief ontgroeid.

Winkelgebieden worden compacter
Retailbeleggingen hebben de nadelige gevolgen van Covid-19 pandemie zwaar gevoeld, met name door de lockdowns. Huurinkomsten zijn deels weggevallen en structurele trends als een krimpende winkelvoorraad en stijgende online-bestedingen hebben zich versneld doorgezet. Sentel: “De andere kant van de medaille is dat winkelgebieden nu compacter worden. Gestegen rendementen en gedaalde huurprijzen zorgen inmiddels voor aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden op de beste locaties.”

Ook na Covid-19 zet de verstedelijking door en neemt de noodzaak tot verdichting verder toe. Functiemenging in gebouwen (mixed use) zorgt voor een betere benutting van de schaarse ruimte in de stadscentra en biedt flexibiliteit en synergievoordelen voor gebruikers en beleggers. “Mixed use-locaties kenmerken zich door een sterke identiteit en bieden beleggers diversificatie en mogelijkheden tot alternatieve invullingen die impact hebben”, zegt Sentel.

Lees hier de Outlook 2022 – 2024.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?