Geslaagde grondbelegging in laatste nieuwe woonwijk Amstelveen

0

In Amstelveen heeft Vastgoedplan Nederland deze week de grond verkocht voor De Scheg-Midden, het centrale deel van Amstelveens laatste grote nieuwbouwwijk De Scheg. Ontwikkelaar VORM koopt de aandelen van bijna 600 investeerders. In de Scheg-Midden worden ongeveer 330 woningen gerealiseerd in het dure en middeldure segment. Beleggers die bij Vastgoedplan Nederland een onverdeeld aandeel in de grond hebben gekocht, ontvangen allemaal een positief rendement. Daarmee is dit de tweede geslaagde grondbelegging in Nederland ooit, na de eerdere succesvolle ontwikkeling van De Scheg-Oost.

De Scheg-Midden vormt samen met de delen -Oost en -West de nieuwe groene en duurzame woonwijk De Scheg. Deze is gelegen ten zuiden van Westwijk, op de laatste locatie waar in de gemeente Amstelveen uitbreiding is toegestaan. De Scheg omvat in totaal circa 1.300 voornamelijk eengezinswoningen, waarvan er ongeveer 330 in De Scheg-Midden worden gerealiseerd. Naar verwachting gaat de bouw van die woningen na de zomer van 2023 van start.

Geslaagde grondbelegging
De laatste grote uitbreiding van Amstelveen komt tot stand in samenwerking met grondbeleggers, een zeldzaamheid in Nederland. Omdat beleggers een onverdeeld aandeel in de potentiële bouwgrond kochten en de grond daardoor niet gefragmenteerd raakte, kon Vastgoedplan als hun vertegenwoordiger optreden in onderhandelingen met ontwikkelaar VORM en de gemeente Amstelveen.

“Daarmee hebben we de ontwikkeling aanzienlijk vereenvoudigd en bespoedigd”, aldus Shandar Kooij. Kooij is directeur en eigenaar van Vastgoedplan Nederland, dat deze vernieuwende werkwijze op de Nederlandse markt introduceerde. “Deze aanpak brengt stabiliteit in het ontwikkelingsproces en zorgt voor gelijke belangen onder alle betrokken partijen”, stelt Kooij. “Een geslaagde ontwikkeling levert namelijk rendement, een nieuw project en nieuwe woningen op voor respectievelijk de belegger, de ontwikkelaar en de gemeente.”

“De verkoop van onverdeelde aandelen in plaats van kavels verzekert daarnaast dat alle beleggers uiteindelijk meedoen in de totale planontwikkeling en dat het rendement op een eerlijke manier wordt verdeeld”, licht Kooij zijn werkwijze toe. “Met het kapitaal dat de beleggers middels hun investering vrijmaakten, konden wij bovendien stedenbouwkundige plannen opstellen en financiële haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, in samenwerking met onder meer adviesbureau Arcadis.”

Groene en duurzame wijk
De gemeente Amstelveen wil met de verkeersarme, gezinsvriendelijke woonwijk De Scheg de doorstroming op zijn woningmarkt bevorderen. In deelgebied Midden, tussen de Noorddammerweg en Spoordijk, realiseert ontwikkelaar VORM daarom woningen in het dure en middeldure koop- en huursegment. Kenmerkend voor de woningen in De Scheg is het energiezuinige en duurzame karakter. Dat wordt doorgetrokken in de openbare ruimte, waar een singel en groene zones de wijk doorkruisen en omgeven.

Over Vastgoedplan Nederland
Vastgoedplan Nederland is gevestigd in Haarlem en opgericht door Shandar Kooij. In tegenstelling tot de traditionele grondhandel, knipt Vastgoedplan Nederland zijn gronden niet op, maar verkoopt het beleggers onverdeelde aandelen. Zo kan het namens hen onderhandelen met potentiële kopers en tegelijkertijd de ontwikkeling van de grond aanjagen door haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren en stedenbouwkundige plannen te maken. Dat actieve beleid maakt Vastgoedplan Nederland anders dan conventionele grondhandelaren, die veelbelovende grond opkopen, opknippen, verkopen en vervolgens passief afwachten of er in de markt interesse ontstaat. Vastgoedplan Nederland hoopt hiermee een trend te zetten en andere partijen te inspireren hetzelfde te doen, zodat het niet langer onmogelijk is om opgeknipte grond tot ontwikkeling te brengen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?