NHG: ‘weinig problemen betaalbaarheid hypotheken, maar afbouw overheidssteun vraagt alertheid’

0

De economie als geheel laat een positief herstel zien. Dit is ook zichtbaar in de kwartaalcijfers van NHG (Nationale Hypotheek Garantie), met onder andere een laag aantal verliesdeclaraties in het tweede kwartaal. Toch benadrukt NHG het belang van aandacht voor de mogelijke effecten van de pandemie, met name op het moment dat de overheidssteun wordt afgebouwd. Samen met de sector staan zij via het plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten klaar voor klanten die geraakt (dreigen te) worden.

De sterk stijgende huizenprijzen en het lage werkloosheidspercentage zorgen op dit moment voor weinig restschulden. Dit heeft in het tweede kwartaal geleid tot een laag aantal verliesdeclaraties bij NHG. De onzekerheid over de effecten van de pandemie en de aangekondigde beëindiging van de steunmaatregelen hebben desondanks volledige aandacht.

De beëindiging van de steunmaatregelen zal op sectoren een verschillend effect hebben. Hiermee zullen mensen wisselen van werk, in en tussen verschillende sectoren. Dit zorgt voor uitdagingen bij bepaalde groepen, want niet iedereen zal hierbij snel genoeg weer aan de slag kunnen. Voor die mensen wil NHG klaarstaan als het nodig is, om te zorgen dat zij op verantwoorde en zorgeloze wijze kunnen (blijven) wonen.

Binnen de sector is steun voor klanten, die alsnog in problemen (dreigen te) komen, onder andere geregeld via het gezamenlijke plan Krachten bundelen voor hypotheekklanten. Dankzij actieve monitoring en de samenwerking via het plan kan de sector snel klaarstaan als het nodig is.

Stabilisatie NHG-garanties door oververhitte huizenmarkt
De sterk gestegen huizenprijzen zorgen voor een zeer beperkt aanbod van woningen onder de NHG-kostengrens. Het aantal NHG-garanties voor de aankoop van een woning in het tweede kwartaal van 2021 is mede daardoor 10% lager dan in diezelfde periode in 2020. Met de lage rente en positieve macro economische cijfers blijft de vraag naar woningen voorlopig hoog. Naar verwachting blijven de woningprijzen hierdoor stijgen en het aanbod van woningen binnen de NHG-kostengrens schaars.

Bjorn Jonkergouw, manager finance, risk and compliance: “Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen binnen onze doelgroep van lage en middeninkomens gebruik kunnen maken van ons vangnet. Als zij te maken hebben met (dreigende) betalingsproblemen, door bijvoorbeeld scheiding, werkloosheid of overlijden, moeten zij een beroep op ons kunnen doen. Het verhogen van de kostengrens in deze oververhitte woningmarkt helpt onze doelgroep niet. In tegenstelling, we zouden olie op het vuur gooien. Sinds 2021 volgen we de woningprijsontwikkeling bewust met wat vertraging. De kostengrens ontwikkelt zich daardoor gelijkmatig en draagt hierdoor bij aan een stabielere woningmarkt. Bovendien is het verhogen van de kostengrens geen oplossing voor het tekort aan woningen. De oplossing daarvoor ligt in het creëren van extra woningen.”

Klaar voor de toekomst
In de eerste helft van 2021 is het garantievermogen toegenomen tot € 1,57 miljard. Dit is ontstaan door een toename van het aantal nieuwe garanties waar borgtochtprovisie-inkomsten uit voortkomen en door een zeer beperkt aantal verliesdeclaraties in combinatie met een laag gemiddeld uitgekeerd verliesbedrag. Het garantievermogen is bedoeld om nu en in de toekomst, ook onder ongunstige omstandigheden, woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?