Savills: Gebrek aan aanbod in de middeldure huursector is de grootste gemiste kans van het Nederlandse woningtekort

0

Volgens het onderzoeksrapport ‘Spotlight Residential – The Netherlands – Q4 2021’ is er niet alleen sprake van een oplopend kwantitatief woningtekort in Nederland, maar loopt ook het kwalitatief tekort op. Met name van huurwoningen in de vrije sector in de grote Nederlandse steden. Dit is vooral opmerkelijk omdat marktpartijen meer dan geïnteresseerd zijn om in dit segment te investeren.

Jordy Kleemans, Head of Research & Consultancy bij Savills in Nederland, licht toe: “Binnen de Nederlandse huursector zorgt de hoeveelheid sociale huurwoningen er nog steeds voor dat huishoudens met lagere inkomens toegang hebben tot de woning, ook in steden waar de vraag sterk is gestegen. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning vanwege een inkomen dat de sociale huurgrens overschrijdt, hebben echter steeds meer moeite om betaalbare huurwoningen te vinden. Dit geldt vooral in grotere Nederlandse steden met een hoog woningtekort.”

Bas Wilberts, hoofd Residential & Hotel Investment bij Savills in Nederland, vult aan: “Om de betaalbaarheid van woningen in het algemeen te verbeteren, is het verhogen van de nieuwbouw van 75.000 naar 100.000 woningen per jaar tot 2030 een noodzaak, geen luxe. Dat vergt een grote inspanning van woningcorporaties, marktpartijen en de overheid. Grootschalige uitbreidingen in de prijsklasse € 750 tot € 1200 zijn vooral nodig om de betaalbaarheid van met name de vrije sector huurwoningen in Nederland te verbeteren, maar ook om de druk op de koopwoningsector te helpen verlichten, omdat er dan meer alternatieven zijn om uit te kiezen.”

Hoewel woningcorporaties ernaar streven meer toe te voegen in dit segment, wordt nieuwbouw in dit segment tot nu toe grotendeels door marktpartijen gerealiseerd. In grote steden zoals Utrecht en Den Haag was hierdoor het merendeel van alle verleende bouwvergunningen in de afgelopen vijf jaar voor marktpartijen die huurwoningen lieten bouwen. In totaal werden er in deze twee steden respectievelijk 9.390 en 5.742 bouwvergunningen aan marktpartijen verleend. Zeer opvallend is dat in de gemeente Amsterdam slechts 31% van de verstrekte vergunningen verleend werd aan marktpartijen met een focus op huurwoningen.

Ronald Koemans, Associate Director Residential & Hotel Investment bij Savills in Nederland: “Gezien het grote tekort aan huurwoningen in de vrije sector, met name in het middensegment, is het voor de gemeente Amsterdam zeer zorgwekkend dat het beschikbare kapitaal van marktpartijen niet volledig wordt benut. De gemeente Amsterdam streeft er immers naar om tot 2025 jaarlijks ongeveer 1.670 nieuwe huurwoningen te bouwen in de middeldure sector, maar er zijn in 2020 onvoldoende bouwvergunningen verleend aan marktpartijen voor huurwoningen (slechts 1.236). Daardoor kan het tekort verder oplopen en kan de betaalbaarheid nog verder in het geding komen.”

Marktpartijen laten al een groot gedeelte van de middeldure huurwoningen bouwen, maar dit potentieel kan veel beter worden benut. Een betere benutting van dit potentieel zorgt voor het terugdringen van het kwalitatieve tekort en een betere betaalbaarheid. Dit wordt echter wel bemoeilijkt door geluiden uit de politiek om meer op huurprijs te willen reguleren. In 2021 zijn er al flink wat aanpassingen in de regelgeving (financieel en fiscaal) op de woningmarkt doorgevoerd. Dit beleid is vooral gericht op het verbeteren van de betaalbaarheid voor huurders, maar de keerzijde is dat de financiële haalbaarheid van nieuwbouwprojecten afneemt voor ontwikkelaars, bouwers en beleggers. Het gevolg is dat het beschikbare kapitaal van marktpartijen niet volledig wordt benut. Samenwerking is dan ook de enige sleutel om de betaalbaarheid van de vrije huursector aanzienlijk te verbeteren, concludeert Savills.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?