Adviesraad CorporatieNL brengt meer kwaliteit in corporatiesector

0

Samen met de nieuw samengestelde Adviesraad zal CorporatieNL de komende jaren meer tijd, aandacht en middelen investeren in de inhoudelijke kwaliteit en daardoor verdere professionalisering van de corporatiesector. Want er zijn veel maatschappelijke opgaven die om een oplossing vragen. De nieuwe Adviesraad helpt bij het maken van keuzes.

Onafhankelijk
De Adviesraad fungeert als klankbord en ambassadeur. Zij adviseert over de inhoudelijke ontwikkelingen in de corporatiesector en de vertaling daarvan naar de activiteiten van CorporatieNL. Zij biedt toegang tot nieuwe kennis en contacten. Tevens is zij klankbord voor nieuwe initiatieven en ideeën. Hiermee helpt zij de corporatiesector bij het omgaan met de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van onder meer klimaatadaptatie, kwetsbare bewoners, digitalisering en woningtekorten.

De leden van de Adviesraad dragen bij aan de autoriteit van CorporatieNL vanuit een onafhankelijke positie. Zij spannen zich in om de corporatiesector verder te ontwikkelen en zullen dit onder meer via het kennisplatform van CorporatieNL uitdragen.

Samenstelling
De nieuwe Adviesraad is sinds begin augustus 2021 compleet en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:
Anita van der Wal – Founder en managing partner Quatrospect

Leden:
Rob van den Broeke – Directeur-bestuurder Rijswijk Wonen
Suzan Knipp – Manager strategie, vastgoedsturing en communicatie Woonforte
Anne Wilbers – Bestuurder Stadgenoot
Peter van Os – Directeur RIGO
Carola Verschoor – Founder & Chief Creative Transformational Studio
Louwe Kater – Domeindirecteur Wonen en Woningcorporaties BMC

Kennis van corporaties
Alle belangrijke corporaties zijn lid van CorporatieNL en het kennisplatform is een begrip in de sector. Onafhankelijk, verfrissend en dichtbij de leden. Met populaire bijeenkomsten in de vorm van events, trainingen en werkgroepen en de publicatie van digitale boeken, onderzoeken en artikelen.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?