CORUM verkoopt twee panden in Leiden Bio Science Park voor € 41 miljoen

0

Kapitaalwinst van € 12 miljoen, voor aandeelhouders van vastgoedfonds CORUM Origin.

CORUM verkoopt twee van zijn panden voor gemengd gebruik, kantoren en wetenschappelijke laboratoria, in het Bio Science Park in Leiden voor een totaalbedrag van € 41 miljoen. Beide gebouwen waren sinds 2016 eigendom van vastgoedfonds CORUM Origin.
Het complex ligt in het hart van Europa’s grootste farmaceutische centrum en heeft geprofiteerd van de post-COVID 19 stormloop op deze sector: de prijzen in de regio schoten omhoog en het aantal geïnteresseerde investeerders nam flink toe. De teams van CORUM hadden bovendien onlangs het huurcontract van een van de huurders verlengd – Batavia, een biotechbedrijf dat bedrijven in de biofarmaceutische sector ondersteunt – wat het vertrouwen van de koper versterkte.

Een gerealiseerde meerwaarde van € 12 miljoen dat volledig wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van vastgoedfonds CORUM Origin.

De twee gebouwen werden in 2016 aangekocht voor € 29 miljoen en zullen in 2021 worden doorverkocht voor een totaalbedrag van € 41 miljoen, wat een meerwaarde van € 12 miljoen oplevert voor vastgoedfonds CORUM Origin. De verkoop vindt plaats in twee fasen: het eerste gebouw, dat destijds is gekocht voor 13 miljoen euro, is eind juli verkocht voor 20 miljoen euro. De verkoop van het tweede gebouw zal in december plaatsvinden: het pand werd voor 16 miljoen euro aangekocht en zal voor 21 miljoen euro worden verkocht.

De verkoop toont aan dat CORUM Origin in staat is waarde te creëren voor haar aandeelhouders door de aan- én verkoop van activa, ongeacht economische omstandigheden. De gerealiseerde meerwaarde zal rechtstreeks worden uitbetaald aan de aandeelhouders van het vastgoedfonds die op het moment van verkoop minimaal een aandeel van het fonds in bezit hadden, eind juli voor de eerste verkoop en in december voor de tweede.
De verkopen die CORUM Origin in de loop van het kwartaal heeft gedaan, zijn geen garantie voor haar toekomstige prestaties.

CORUM Origin zet haar opportunistische investeringsstrategie voort
De crisisperiode heeft de strategie van de Investment-teams van CORUM niet afgeremd. Sterker, het heeft zowel koop- als verkoopkansen opgeleverd. Aan koopzijde greep de vermogensbeheerder kansen in sectoren die de markt links liet liggen, maar juist erg solide fundamenten tonen. Zo heeft CORUM Origin onlangs een winkelpark in Spanje overgenomen dat zich vooral richt op sectoren die door de Coronacrisis juist zijn versterkt, met name meubel- en Home & Living-winkels.
Aan de verkoopzijde past CORUM Origin dezelfde aanpak toe door keuze te maken die de meeste kans op extra opbrengsten bieden, zoals het geval is bij de twee gebouwen in Leiden.
Maar deze strategie berust op een fundamenteel principe: het zijn in de eerste plaats solide en gediversifieerde huurders met lange huurcontracten, die het mogelijk maken om waarde te creëren voor investeerders, door regelmatige huurbetalingen te garanderen, maar ook om de waarde van het vastgoed op lange termijn te verhogen.

Philippe Cervesi, Directeur Investeringen bij CORUM, licht toe:
“Met deze verkoop zetten we onze opportunistische strategie voor zowel acquisities als verkopen voort, waarbij we profiteren van cyclische effecten in heel Europa. In lijn met wat we in 2016 verwachtten, heeft de sterke daling van de aankooptarieven in Nederland de waarde van de vastgoedactiva doen stijgen, terwijl we tegelijkertijd konden profiteren van een hoge en betrouwbare huurstroom in Europa’s grootste biotech business centrum. Deze groep gebouwen heeft tevens geprofiteerd van de post-COVID 19 rage voor deze sector: stijgende prijzen in de regio en een toenemend aantal geïnteresseerde investeerders. Bovendien liep in een van de twee verkochte gebouwen het huurcontract van een huurder over vier jaar af, met deze verkoop kon het eventuele risico op huurverliezen tot een minimum worden beperkt.
In vijf jaar tijd zou de verkoop van deze farmaceutische vestiging een effectief rendement* van meer dan 13% moeten opleveren en een aanzienlijke kapitaalwinst (€ 12 miljoen) die volledig aan onze aandeelhouders wordt uitgekeerd. Voor vastgoedfonds CORUM Origin betekent dit een extra rendement van meer dan 0,50% over 2021.”

*Effectief rendement: meet de rentabiliteit van de belegging over een bepaalde periode (in dit geval de periode waarin de gebouwen eigendom zijn).

Informatie: CORUM Origin-aandelen zijn een vastgoedbelegging. Zoals elke vastgoedbelegging is het een langetermijnbelegging met een beleggingshorizon van 10 jaar en beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies, de inkomsten zijn niet gegarandeerd en zullen afhangen van de ontwikkelingen van de vastgoedmarkt. De beheermaatschappij garandeert de terugkoop van aandelen niet. Zoals bij elke belegging zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor toekomstige prestaties.

CORUM Origin wordt beheerd door CORUM Asset Management, een naamloze vennootschap en dochteronderneming van de CORUM Groep; een groep waarvan het kapitaal uitsluitend in handen is van haar bestuurders en managers en die gespecialiseerd is in vastgoedbeleggingen en bedrijfsleningen voor particuliere en institutionele cliënten. CORUM Origin SCPI visum nr. 12-17 van de AMF van 24/07/2012. CORUM Asset Management, te 1 rue Euler 75008 Parijs, is als asset manager geautoriseerd door de AMF onder nummer GP-11000012 van 14 april 2011. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?