Workthere: Stijging durfkapitaal zal vraag naar flexkantoren doen stijgen

0

Volgens de H1 marktupdate van flexibele kantoorspecialist Workthere, zet de positieve trend ten aanzien van de Nederlandse flexibele kantorenmarkt door. Het optimisme in de sector is in de afgelopen drie maanden met maar liefst 23% gestegen, waar in maart dit jaar 65% van de aanbieders optimistisch was over de vooruitzichten van de sector, was in juni ruim 88% optimistisch. Dit heeft naar verwachting te maken met de (langzame) terugkeer naar kantoor.

Dit optimistische sentiment vertaalt zich onder meer in een toenemende vraag naar flexibele kantoorruimte en een stijgende bezettingsgraad (+20% tussen maart en juni 2021). Op basis van onze data kunnen we concluderen dat mensen die voorheen thuiswerkten hun thuiswerkplek steeds vaker inruilen voor flexibele kantoorruimte dicht bij huis (van 4% in H1 2020 naar 13% in H1 2021). Daarnaast keren steeds meer buitenlandse bedrijven terug naar Nederland, hetgeen de vraag verder doet stijgen. Een andere trend die erop wijst dat de flexmarkt zich herstelt, is het dalende percentage gebruikers dat hun contract opzegt. In juni 2021 heeft slechts 4% van de flexgebruikers hun contract niet verlengd, terwijl dit in juni 2020 14% was.

Justin Kruseman Aretz, Head of Workthere Nederland, zegt: “Wij zijn zeer te spreken over het huidige positieve marktsentiment en het snelle herstel van de flexibele kantorenmarkt. Dat de prognose voor de komende maanden uiterst positief is, is voor de gehele kantorenmarkt een goed ‘vroeg cyclisch’ teken. Verder verwacht ik dat de vraag naar flexibele kantoorruimte vanuit startups binnen afzienbare tijd aantrekt, afgaande op de € 3,3 miljard aan durfkapitaalinvesteringen in H1 2021 – in heel 2020 is in totaal € 1,4 miljard geïnvesteerd in Nederlandse startups. De flexibiliseringstrend is ook zichtbaar bij corporates. Alleen maar vaste werkplekken zijn niet meer vanzelfsprekend: het kantoor vraagt naast een vaste kern om een flexibele schil.”

Wat betreft de prijs voor een eigen flexibele werkplek wijkt Amsterdam af van de rest van Nederland. Waar je in het eerste half jaar van 2021 gemiddeld € 423 betaalde voor een flexwerkplek in Amsterdam, lag de gemiddelde prijs de rest van Nederland op € 287. In vergelijking met een jaar terug is dit voor Amsterdam een stijging van 53%. Voor de rest van Nederland stegen de prijzen in diezelfde periode met 40%.

Download hier de H1 marktupdate van Workthere Nederland.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?