Nuveen: Welzijn en technologie essentieel voor toekomstige huurmarkt

0

Het komende decennium wordt allesbepalend voor de woningmarkt. De dynamiek op de markt is gunstig voor beleggers in huurwoningen. Sociaal-demografische factoren en een groeiende groep verhuurders die veeleisender is dan ooit, zullen de woningmarkt opschudden en nieuwe concepten aanjagen. Dat zegt Michael Keogh, Director of Research & Strategic Insights bij Nuveen Real Estate.

Volgens hem zullen de volgende vijf pijlers de woningmarkt de komende jaren stutten:

De huurder staat centraal
“Snelle verstedelijking, het feit dat het aanbod niet is afgestemd op de veranderende vraag, toenemende bezorgdheid over betaalbaarheid, sociaal-demografische veranderingen en de globalisering van het onderwijs hebben de vraag naar alternatieve woonvormen versneld. Helaas moeten we vaststellen dat het huidige aanbod op de vrije sector huurwoningmarkt vaak niet meer dan een dak boven het hoofd is en niet of nauwelijks voldoet aan de designwensen, het voorzieningenniveau, technologie en duurzaamheid die huurders willen. Kortom, bewoners willen meer keus. Dit kan zijn in de vorm van een ruimer aanbod, denk bijvoorbeeld aan co-housingconcepten, of aan extra diensten, zowel intern als via een derde partij.”

Gericht op het product
“Veranderingen op de woningmarkt zijn goed gedocumenteerd. De uitdaging is om ze in concrete concepten om te zetten die voldoen aan wat de consument van morgen nodig heeft. Nog altijd zullen mensen dichtbij gelijkgestemden, cultuur en entertainment willen wonen, maar het thuiswerken en een grotere focus op welzijn hebben de verstedelijkingstrend zeker beïnvloed. De netto-migratie naar grote steden was in 2020 negatief en dat geldt ook voor dit jaar. De netto-migratie naar voorsteden was en blijft daarentegen positief. Dat op zich is niets nieuws, maar de decentralisatie van de kantorenmarkt en meer aandacht voor levenskwaliteit en sociale cohesie, leiden tot nóg meer vraag naar woningen in minder dichtbevolkte gebieden of in forenzensteden die via sterke infrastructuur verbonden zijn met grote steden. Daarbij is het woningontwerp inmiddels net zo belangrijk geworden als locatie en betaalbaarheid. Aangezien de eisen van de consument continue aan verandering onderhevig zijn, is het essentieel dat het ontwerp ook in de toekomst relevant blijft.”

Een multi-stakeholder-benadering
“Het woonconcept dat beantwoordt aan de behoeften van alle belanghebbenden – verhuurders, consumenten, beleggers en de samenleving in het algemeen – wordt de winnende formule. De toename van het aantal kleinere huishoudens maakt van de woningmarkt een zeer aantrekkelijke assetklasse. Ten minste, als deze inspeelt op de voortdurende verschuivingen op het gebied van woonstijlen en -behoeften. Overheden, beleggers en ontwikkelaars zullen meer moeten samenwerken. Voor het succes van deze beleggingscategorie is het van essentieel belang dat er een stabiel regelgevings- en belastingstelsel is dat beleggers het vertrouwen geeft om te investeren in deze sector.”

Technologie en innovatie
“De integratie van meer technologie in de sector is essentieel. Van projectontwikkeling tot het aanbieden van diensten en het beheer van de woningen. Dit betekent dat er een grotere rol voor technologie is weggelegd, of het nu gaat om domotica en/of smart-tech. Het ontwerp zal moeten meebewegen met veranderende sociale normen en gedrag en moeten inspelen op de behoefte van connectivity zowel binnen het woongebouw als in de gezamenlijke ruimten en daarbuiten. Het juiste evenwicht moeten worden gevonden tussen automatisering en mensgerichte gastvrijheid van bijvoorbeeld een conciërgedienst.”

Duurzaamheid en welzijn
“Duurzaamheid brengt voor de woonsector – die nog behoorlijk achterloopt op dit gebied – een complex geheel van beleggingsrisico’s en -kansen met zich mee. Denk hierbij aan de integratie van operationele efficiëntie, bijvoorbeeld door slimme technologie toe te passen om energiezuinigheid te optimaliseren. In veel landen geldt er geen huurzekerheid en is de regelgeving zodanig dat ze niet worden beschermd. Wij willen onze huurders het gevoel van zekerheid meegeven als ze een woning van ons huren. Daar hoort transparantie, betaalbaarheid, goede service en de juiste infrastructuur bij.”

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?