Heijmans tekent overeenkomst voor 116 woningen in Hellevoetsluis

0

Heijmans heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hellevoetsluis voor de ontwikkeling en bouw van 116 woningen in de nieuwe wijk De Boomgaard. Vanuit de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) De Boomgaard – Adriaan van Erk Ontwikkeling, Roosdom Tijhuis en Heijmans – worden in totaal 360 nieuwe woningen gerealiseerd. Het project heeft voor Heijmans een omzet van circa € 40 miljoen.

Twee fases
De GEM zal de grondexploitatie realiseren en de bouwkavels uitgeven aan de drie marktpartijen, die ieder hun deel van het vastgoed ontwikkelen en realiseren. De eerste fase van Boomgaard bevat in totaal 360 woningen. In fase 2 komen hier, als het aan de gemeente en de GEM De Boomgaard ligt, nog 432 woningen bij. Over fase 2 moet de gemeente nog afspraken maken met de provincie en regiogemeenten. In dat mogelijke vervolgtraject zou het voor Heijmans gaan om nog eens circa 144 woningen.

Reactie wethouder Schop, gemeente Hellevoetsluis
De wijk De Boomgaard komt te liggen ten westen van de Rijksstraatweg en ten noorden van de Parnassialaan, waar de gemeente Hellevoetsluis al jaren een nieuwe woonwijk wil ontwikkelen. Wethouder Peter Schop: “Ik ben ontzettend blij met dit moment. We willen hier al heel lang een nieuwe wijk aanleggen. Deze overeenkomst brengt dat een flinke stap dichterbij. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, en behoefte aan doorstroming op de woningmarkt. De Boomgaard gaat daarbij helpen.” De ondertekening met de GEM vond woensdag 7 juli plaats. Start bouw is beoogd in 2023.

Landelijk wonen
De uitstraling van de wijk De Boomgaard wordt landelijk wonen. Dat betekent dat de wijk ruim van opzet wordt, met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard heeft een ontwikkelingsvisie gemaakt die in grote lijnen laat zien wat landelijk wonen betekent voor het gebied. Deze visie geeft richting aan de plannen die in de komende periode verder worden uitgewerkt, voor de eerste 360 woningen. Voor deze eerste fase wordt een bestemmingsplan gemaakt. Meer is te vinden op www.deboomgaardhellevoetsluis.nl

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?