CORUM XL passert symbolische mijlpaal

0

Meer dan één miljard euro aan AUM.

Vastgoedfonds CORUM XL passeerde de grens van één miljard ‘assets under management’. CORUM Investments maakte vorige week deze mijlpaal voor dit gediversifieerde ‘open-end’ fonds bekend.

CORUM is een gespecialiseerde belegger met een 100% focus op vastgoed- en obligatiefondsen. Het vastgoedfonds CORUM XL, het eerste vastgoed-spaarproduct dat binnen de portfolio dat buiten de eurozone belegd, is in mei 2021 de grens van één miljard euro kapitalisatie gepasseerd. CORUM XL is een gediversifieerd vastgoedfonds met variabel kapitaal.

De vastgoedportefeuille van CORUM XL is bijzonder gespreid belegd in onroerend goed in de EU buiten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Vorig jaar overtrof het fonds voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn prestatiedoelstellingen (niet-gegarandeerde jaarlijkse rendementsdoelstelling van 5%, niet-gegarandeerd effectief rendementsdoelstelling van 10% over 10 jaar) met een rendement van 5,66%. Het fonds telt nu bijna 24.000 aandeelhouders.

Anna-Larisa Snijders, Fundraising Manager voor CORUM Investments in Nederland, wijst erop dat “dit een zeer belangrijke stap is voor een fonds dat nog maar enkele jaren geleden is opgericht en dat de gestelde doelen heeft overtroffen. Het is opmerkelijk dat het fonds, als een fonds dat zowel in de eurozone als daarbuiten in vastgoed belegt, een sterke innovatie vertoont ten opzichte van zijn concurrenten”.

Drie strategische uitgangspunten
CORUM XL dankt deze resultaten aan haar strategie, die gebaseerd is op de beleggings- en beheerfundamenten die kenmerkend zijn voor CORUM. Ze berust op drie principes:

• Kansen grijpen zonder vooroordelen over geografische ligging of bedrijfssector, vanuit de overtuiging dat de huurder de waarde van de acquisitie creëert. CORUM XL is het eerste fonds dat aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in Canada investeert – een land dat na een interne analyse gunstige economische, juridische en monetaire voorwaarden bleek te hebben, met een huurder die zich voor 20 jaar aan het gebouw verbindt;
• Analyse van de wisselkoerscycli om op het juiste moment te kunnen investeren. CORUM XL heeft met name sinds de stemming over de Brexit talrijke aankopen gedaan in het Verenigd Koninkrijk om te profiteren van de waardedaling van het Britse pond en de prijzen van Brits commercieel vastgoed;
• ernaar streven de waarde van haar activa op lange termijn te verhogen, door te profiteren van cycli en kansen te grijpen, maar ook door een goed onderhouden portefeuille in stand te houden dankzij een nauwe band tussen huurders en de interne beheerteams van CORUM.

“CORUM XL heeft zojuist een belangrijke stap gezet, een paar jaar na ons eerste vastgoedfonds CORUM Origin, waarvan de kapitalisatie nu meer dan twee miljard euro bedraagt. Het succes van CORUM XL komt voort uit zijn DNA: kansen grijpen die zich voordoen, zonder geografische of sectorale barrières, door vastgoedcycli en valutaprijzen te combineren. Het einddoel is altijd om, ook als we dat niet kunnen garanderen, de best mogelijke prestatie voor onze aandeelhouders te zoeken.”, licht Frédéric Puzin, oprichter van CORUM, toe.

Kerncijfers op 31 maart 2021:
• 939 partners
• Financiële bezettingsgraad van 99,9% (in het eerste kwartaal van 2021)
• Vastgoedportefeuille van 51 gebouwen met een totale oppervlakte van bijna 400.000 m2
• 117 huurders, met een gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten van 7 jaar (gemiddelde periode dat de huurders zich committeren aan huurbetaling)
• CORUM XL heeft inmiddels 10 onderscheidingen, uitgereikt door de pers en professionals

*Bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse inhoudingen, dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd), gedeeld door de gemiddelde aankoopprijs van het aandeel in het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM XL worden gemeten.

**Effectief rendement: Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel en het over de periode uitgekeerde dividend, alsmede de inschrijvings- en beheerkosten ten laste van de investeerder.

Zoals elke vastgoedinvestering zijn de vastgoedfondsen van CORUM Investments een langetermijninvestering met een beperkte liquiditeit. Er is een risico van kapitaalverlies en het inkomen is niet gegarandeerd. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?