Locatie voor drijvend zonnepark bij de Krammersluizen gegund

0

Voor het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een drijvend zonnepark bij het Krammersluizencomplex in Zeeland heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de voorovereenkomst getekend met de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. Het is het eerste van tien projecten in het pilotprogramma ‘Hernieuwbare energie op Rijksareaal’, dat naar de markt gaat. In dit pilotprogramma onderzoeken Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te realiseren door meervoudig gebruik van rijksgrond voor de opwek van duurzame energie.

Meervoudig gebruik van één locatie
Een drijvend zonnepark is al best bijzonder. Maar over een gebied van circa 20-40 ha (dus meer dan 40 voetbalvelden) dát komt nog nauwelijks voor. En dan moet het ook nog gecombineerd worden met het primaire gebruik van het water, namelijk de werking van de sluis op het hoog- en laagbekken van het Krammersluizencomplex. Daarnaast is er op deze plek al een windpark. Het zonnepark wordt hieraan toegevoegd: dus drievoudig gebruik van één locatie.

Uitgifte rijksgrond voor opwek duurzame energie
RVB-projectmanager Alwin Winkel: ‘Het RVB is verantwoordelijk voor de openbare procedure naar de markt. We hebben nooit eerder iets gegund op water, dus dat is best bijzonder. Ook de locatie is speciaal. Aan welke voorwaarden moet het allemaal voldoen? De sluis moet natuurlijk goed blijven functioneren en de bekkens waar de zonnepanelen op moeten komen zijn hiervoor essentieel. Maar ook de waterveiligheid en waterkwaliteit moeten gewaarborgd blijven, want de natuur en een gezond onderwatermilieu zijn natuurlijk heel belangrijk. In het pilotprogramma hebben we met elkaar veel geleerd over technische mogelijkheden en haalbaarheid van het project.’

Het Rijksvastgoedbedrijf zet rijksgrond in voor de energietransitie om ook op deze manier bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelen. Zo zorgt het Rijksvastgoedbedrijf ervoor dat de gronduitgifte op de juiste manier plaatsvindt en de contracten kunnen worden gesloten om op rijksgrond energie op te wekken. Hierbij werkt het Rijksvastgoedbedrijf openbaar, marktconform en transparant volgens het proces van openbare inschrijving.

Ontwikkeling zonnepark
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het gebruiksrecht gegund voor de duur van 20 jaar. Van de bekkens die in totaal rond de 80 hectare beslaan, mogen de energiecoöperaties 20-40 hectare voor het drijvende zonnepark ontwikkelen. Het park zal naar verwachting begin 2023 operationeel zijn. Dan zal in het bekken, midden op het sluizencomplex, het zonnepark naar schatting 20-50 MW energie opwekken.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?