Be­stem­mings­plan voor uit­brei­ding at­trac­tie­park Ef­te­ling is nu de­fi­ni­tief

0

Het bestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand dat de uitbreiding van attractiepark de Efteling regelt is met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (2 juni 2021) definitief geworden. Tegen het zogenoemde herstelbesluit van de gemeenteraad van 11 februari van dit jaar zijn geen zienswijzen meer ingediend. Dit betekent dat omwonenden die bezwaar hadden tegen het bestemmingsplan geen nieuwe bezwaren meer tegen dit herstelbesluit hebben aangevoerd. Daarmee is dit besluit en daarmee het bestemmingsplan voor de uitbreiding definitief geworden.

Herstelbesluit naar aanleiding van tussenuitspraak
De gemeenteraad van Loon op Zand nam in februari 2021 het herstelbesluit naar aanleiding van de tussenuitspraak(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) van de Afdeling bestuursrechtspraak van 14 oktober 2020. De Afdeling bestuursrechtspraak verklaarde in die uitspraak een groot aantal bezwaren van omwonenden ongegrond, maar constateerde ook een aantal gebreken in het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. De hoogste bestuursrechter droeg de gemeenteraad in de tussenuitspraak op om deze gebreken te herstellen. Zo was naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer de uitbreiding niet goed onderbouwd in het bestemmingsplan, bood het bestemmingsplan te veel ruimte aan de Efteling en waren de gevolgen voor omwonenden en de natuur niet op alle punten goed beoordeeld.

Uitbreiding
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bestaande attractiepark naar het oosten en westen uit te breiden. Het attractiepark wil in 2030 door kunnen groeien naar zeven miljoen bezoekers per jaar. Het gaat om uitbreiding van het attractiepark zelf, maar ook om extra parkeervoorzieningen, verblijfsrecreatie en het aanleggen en verleggen van ontsluitingswegen.

Lees hier de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201809571/3.

Bron.

Share.

Comments are closed.

Inschrijven voor de nieuwsbrief?